[Rozmiar: 3533 bajtów] [Rozmiar: 1943 bajtów]
PROJEKT DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

Nasza szkoła bierze udział w Projekcie systemowym "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoł podstawowych w Mińsku Mazowieckim" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu będą organizowane:
 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • Zajęcia dla dzieci z wadami postawy;
 • Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy;
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu treści matematycznych;
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne;
 • Zajęcia komputerowe dla dzieci szczególnie uzdolnionych;
 • Zajęcia z języka angielskiego;
 • Zajęcia sportowe;
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie;
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie;
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych rytmiczno - tanecznie;
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo;


WSTĘPNA ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
w roku szkolnym 2011/12

Godziny pracy szkoły: 7.00 - 19.00
Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godzinie 7.4 5
Godziny pracy świetlicy szkolnej: 7.00 - 17.00
Godziny pracy oddziału przedszkolnego:
- I zmiana - 7.30 - 12.30 lub 13.30
w dniu odbywania się zajęć religii
- II zmiana - 12.30 - 17.30 lub 13.30 - 18.30 w dniu odbywania się zajęć religii
Godziny zajęć dydaktycznych w klasach I - VI: 8.00 - 16.25
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
1 IX 2011 (czwartek) ...................................Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/12
14 X 2011 (piątek) ...............................Dzień Edukacji Narodowej
11 XI 2011 (piątek) ..............................Święto Niepodległościowe - dzień wolny od zajęć
23 - 1 I 2012 ............................Zimowa przerwa świąteczna
6 I 2012 ..............................święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć
16 - 29 I 2012 ..............................Ferie zimowe dla woj. mazowieckiego
5 - 10 IV 2012 ............................Wiosenna przerwa świąteczna
3 IV 2012(wtorek) .............................Ogólnopolski Sprawdzian dla uczniów klas VI
1 i 3 V 2012 ..............Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
7 VI 2012 (środa)..............................Boże Ciało - dzień wolny od zajęć
29 VI 2012 (piątek)..............................Zakończenie roku szkolnego 2011/12
30 VI - 31 VIII 2012 .......................Wakacje

ZEBRANIA RODZICÓW


Terminy planowanych zebrań z rodzicami i dni otwartych.

wrzesień (zebranie)- organizacja roku szkolnego 20, 22.09.2011r.
październik (dni otwarte)- 25, 27.10.2011r.
grudzień (zebranie)- oceny proponowane-13, 15. 12.2011r.
luty - zebranie ogólne na koniec I semestru - 2.02.2012r.
marzec (dni otwarte)- 27, 29.03.2012r.
maj(zebranie)-oceny proponowane- 29, 31.05.2012r.
czerwiec - 29.06.2012r.-podsumowanie roku szkolnego

Zebrania i dni otwarte odbywać się będą w następującym porządku:
wtorek - klasy 0-III
czwartek - klasy IV-VI
OGŁOSZENIE


W związku z dużą liczbą dzieci uczęszczających na obiady od dnia 12 września 2011r. zostaje wprowadzona trzecia przerwa obiadowa (13.40-13.55).
O godz. 13.40 obiad jedzą następujące klasy uczące się na II zmianę:

pon., wt., śr. - 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2e
czw., piąt. - 1a, 1d, 2d, 3b, 3c

W pozostałe dni jedzą o godz. 11.30.

Dzieci przebywające w świetlicy jedzą obiad o 11.10.

Przerwa obiadowa dla klas starszych pozostaje bez zmian.
Wykaz podręczników i programów do nauczania


Dokumenty do pobrania

Numer konta Rady Rodziców

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

27 9226 0005 0010 0931 2000 0010

Opłata wynosi:
- jedno dziecko w szkole - 70 zł
- każde kolejne dziecko w szkole - 35 zł

Wpłat można również dokonywać u przedstawicieli Rady Rodziców podczas dni otwartych w szkole, w sekretariacie lub u wychowawców.