"DZIECI Z BULLERBYN"

Quiz

Czytaj po kolei pytania i zaznaczaj prawidłowe odpowiedzi.

 
Pytania zaczerpnięto ze strony www.literka.pl/article19096.html