HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim została powołana na podstawie orzeczenia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 1990 r. dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania Stanisława Zawadki oraz Burmistrza Miasta Zbigniewa Grzesiaka

ROK SZKOLNY 1990/91 - 1 września 1990 r. otwarcie szkoły w budynku po Państwowym Przedszkolu nr 2 w Mińsku Maz. ul. Kościuszki 27. Dyrektorem szkoły została mgr Jadwiga Zawadka. Rada Pedagogiczna liczyła 12 osób, naukę rozpoczęło 157 uczniów.

ROK SZKOLNY 1991/92 - Stopień organizacji szkoły podniesiono do klasy trzeciej. Powstał gabinet metodyczny dla nauczycieli nauczania początkowego. 1 stycznia 1992 r. zlikwidowano Państwowe Przedszkole nr 6 - personel wraz z trzema grupami sześciolatków został wchłonięty przez szkołę.

ROK SZKOLNY 1992/93 - Stopień organizacji szkoły podwyższono do klasy czwartej. Pierwsze sukcesy wychowanków: 1 miejsce w konkursie "Kajtkowe śpiewanie"; 1 miejsce w międzyszkolnym konkursie na wiersz o Mińsku Mazowieckim.

ROK SZKOLNY 1993/94 - Uroczyste otwarcie adaptowanego budynku szkoły przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1 /FUD/, zorganizowano prace w ośmiu izbach lekcyjnych, powstał gabinet pielęgniarki. Wicedyrektorem mianowano mgr Reginę Świderską. Stopień organizacyjny szkoły wzrósł do kl. szóstej. Osiągnięcia: I miejsce w międzyszkolnym konkursie piosenki o zdrowiu oraz III miejsce w tym samym konkursie na szczeblu wojewódzkim; 1 miejsce w międzyszkolnym konkursie "Kajtkowe śpiewanie".

ROK SZKOLNY 1994/95 - Przystosowanie drugiego budynku /FUD/ dla potrzeb szkoły. Na nowo urządzono bibliotekę, salę gimnastyczną, świetlicę z zapleczem kuchennym oraz izbę dla ki. I-szej. Podniesiono stopień organizacyjny szkoły do klasy VII-mej, Osiągnięcia: I miejsce zespołu "Wesołe Nutki" w Rejonowym Festiwalu o Zdrowiu; II i III w I Halowym Turnieju Piłkarskim "Dzikie Drużyny"; III miejsce w X Wojewódzkim Halowym Turnieju Piłkarskim "Dzikie Drużyny".

ROK SZKOLNY 1995/96 - Dwudziestu pierwszych absolwentów opuściło naszą szkołę. Osiągnięcia: zakwalifikowanie się ucz. kl. III Olgi Łąpieś do XII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego; I miejsce w biegach przełajowych w Turnieju "Szóstki" w Siedlcach; II nagroda za najpiękniejszy wiersz o Mińsku Maz.; III miejsce zespołu "Wesołe Nutki" w Kajtkowym śpiewaniu. Działalność wychowawcza związana była z patronem szkoły - wycieczki szlakiem Henryka Sienkiewicza. Kontakt ze szkołami o tym samym imieniu.

ROK SZKOLNY 1996/97 - Przejęcie szkoły przez Samorząd Terytorialny. Wizytacja szkoły -bardzo wysoka ocena warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Powołanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Szóstka". Rozstrzygnięcie konkursu na hymn szkoły. Osiągnięcia: I miejsce w zawodach mini piłki nożnej TKKF i awans do województwa; II miejsce w Mistrzostwach Mini Piłki Nożnej zorganizowanej przez MOSIR; II miejsce w zawodach Piłki Nożnej w rejonowych mistrzostwach szkolnych w piłce nożnej.

ROK SZKOLNY 1997/98 -Rada Miasta Uchwałą Nr XXXVVII/352/98 z dn. 16 lutwgo 1998 nadała szkole imię Henryka Sienkiewicza Uroczystość nadania imienia oraz wręczenia sztandaru odbyła się 8 maja 1998r. Pierwsze osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i awans do szczebla wojewódzkiego z biologii - Joanna Sienicka /opiekun - Renata Maciejec/; z matematyki Magdalena Wojciechowska /opiekun - Katarzyna Wiąeek/; II miejsce w Rejonowym, Turnieju Tenisa Stołowego; II miejsce w Rejonowych Biegach Przełajowych i awans do województwa; II miejsce w biegach "Powitanie wiosny" organizowanych przez MOSiR; III miejsce w Konkursie Chrońmy Dzieci; III miejsce w Zawodach Rejonowych w Mini Piłce Nożnej.

ROK SZKOLNY 1998/99 - Reforma oświaty wpłynęła na organizację pracy szkoły. Mury szkoły opuściła ostatnia klasa ósma, a na jej miejsce powołano ponownie oddziały "0"

ROK SZKOLNY 1999/2000 -Szkoła powiększyła się o drugą część tzw. Domu Robotnika i pomieszczenie po służbie zdrowia. Dzięki temu mogliśmy urządzić 2 sale lekcyjne, sekretariat, gabinet dyrektora, księgowej, intendentki i pokój nauczycielski. Wreszcie zakończyły się przeprowadzki, ale nadal wyczekiwaliśmy rozbudowy placówki.

LATA 2003 - 2006 - Rada Miasta w październiku 2003r. podjęła uchwałę o budowie łącznika zespalającego dwa budynki oraz generalnym remoncie szkoły. Prace remontowo-budowlane trwały 3 lata. Podczas całego remontu przenosiliśmy wyposażenie klas z budynku do budynku, aby umożliwić ekipie budowlanej wykonanie prac, a uczniom zaplanowane lekcje.

ROK SZKOLNY 2006/2007 - Nareszcie po 16 latach przeprowadzek, remontów i rozbudowy mamy piękną, nowoczesną szkołę, z której dumni są nauczyciele, uczniowie i rodzice. 10 listopada 2006r. odbyła się uroczystość z okazji oddania szkoły po generalnym remoncie.

ROK SZKOLNY 2007/2008 - po 17 latach kierowania szkołą p. dyr. Jadwiga Zawadka odeszła na emeryturę a stanowisko to objęła p. Anna Zalewska. W związku ze wzrostem liczby dzieci (4 klasy I)) uzyskaliśmy etat dla psychologa. Pracę nauczycieli wspomaga również logopeda i pedagog - terapeuta. Został zorganizowany Bal charytatywny mający na celu pomoc dzieciom poszkodowanym przez los. Rodzice naszych wychowanków z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie balu oraz akcję zbierania fantów.

W ROKU SZKOLNYM 2008/09- po raz pierwszy uczniowie klas I-III wzięli udział w realizacji Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych . Środki na realizację zadań pochodziły z EFS. Organizowane były dla dzieci różnorodne zajęcia i wycieczki rozwijające ich zdolności i zainteresowania. Na stałe w historię szkoły wpisały się "Festyny rodzinne" z udziałem społeczności lokalnej.

W MAJU 2009r.- miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci sfinansowanego ze środków MKRPA oraz uruchomienie windy dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

W ROKU SZKOLNYM 2009/10 powstał w naszej szkole zespół cheerleaders o nazwie Super Girls. Opiekę nad nim sprawuje p. Beata Kowalczyk.
SMOCZUŚ, kukiełka wykonana przez dzieci z klasy II c pod opieką Pani Elżbiety Brygoły, zdobył II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie "Moja ulubiona postać bajkowa". Będzie występował w przedstawieniach teatru kukiełkowego w Pacanowie.

W PAŹDZIERNIKU 2009 r.- rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 .

W CZERWCU 2010r.- po raz pierwszy podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego Magdalenie Witowskiej uczennicy klasy VI a wręczono statuetkę "Henryka 2010" za bardzo dobre wyniki w nauce i godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

OD ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 -uczniowie klas IV rozpoczęli obowiązkową naukę pływania na miejskim basenie

W ROKU SZKOLNYM 2010/11 - uroczyście obchodziliśmy 20-lecie naszej szkoły oraz otwarcie długo oczekiwanego boiska Orlik 2012. Uczniowie uczą się w 22 oddziałach szkolnych, w tym w 5 oddziałach integracyjnych: klasa I, II III i VI oraz w 3 oddziałach przedszkolnych. Grupa teatralna "Szósteczka" pod opieką p. Hanny Gorzałki otrzymała I miejsce w konkursie "Zmagania o Pałacową Maskę".Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Ostatnia aktualizacja strony: Jeszcze nie aktualizowana
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024/768 za pomocą przeglądarki IE 5+