SZKOLNE KLUBY EUROPEJSKIE

LOGOOpiekunowie Szkolnych Klubów Europejskich, działających przy SP6, ZSP1, SP3 i SP1 spotkali się w ramach współpracy sieci SKE 18.01.2023 r. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań, wymiana doświadczeń oraz zaplanowanie dalszej współpracy i aktywności w ramach sieci. Spotkanie było również okazją do zorganizowania szkolenia w ramach projektu Polska Fundacja im. Roberta Schumana „Moje działanie lokalne”, które poprowadziła Aldona Kuleszka, koordynator projektu z ramienia Fundacji. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię w ramach funduszy EOG. Już wkrótce spotkanie szkoleniowe dla młodzieży – członków SKE. Celem akcji jest m.in. działanie zgodnie z wartościami SKE, angażowanie młodzieży szkolnej i zachęcanie do kreowania własnych pomysłów, podniesienie kompetencji młodzieży w organizowaniu akcji lokalnych związanych z szeroko pojętą tematyką europejską. Opiekunki SKE w SP6 p. Paulina Białoskurska i p. Agnieszka Grygielewicz zapraszają na spotkania klubu również uczniow klas 1-3.

 

1 3 4 5 LOGO