MŁODZI EUROPEJCZYCY Z II A

1 9

Opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego zaprosili panią Katarzynę Trojanek, Koordynatorkę Sieci Szkolnych Klubów Europejskich przy Europe Direct Mińsk Mazowiecki, w nasze szkolne progi. Pani Kasia poprowadziła warsztaty dla uczniów klasy 2a. Podczas spotkania dzieci mogły pochwalić się swoją wiedzą o Unii Europejskiej. Poruszyliśmy ważne zagadnienia związane z degradacją środowiska i zmianami klimatycznymi. Przedstawiliśmy, jakie kroki podejmuje Unia Europejska, by przeciwdziałać temu zagrożeniu, przybliżając uczniom m.in. Europejski Zielony Ład. Rozmawialiśmy o konieczności dbania o nasze środowisko i o tym, dlaczego ważne jest prowadzenie ekologicznego stylu życia, który polega na troszczeniu się o przyrodę i życiu w zgodzie z naturą. Na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę „Zielony dom” promującą postawy proekologiczne i rozwiązaliśmy eko quiz „BE a CLIMATE HERO” na platformie edukacyjnej:

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning....

Młodzi Europejczycy z naszej szkoły wykazali się ogromną wiedzą!

Na zakończenie spotkania pani Kasia przekazała uczniom publikacje edukacyjne KE „Nasza zielona Europa” oraz „Nasza przyszłość jest Zielona”. Z podarowanych książeczek dzieci będą korzystały na spotkaniach naszego Szkolnego Klubu Europejskiego.

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9