DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH W IIA

1 1Tego dnia uczniowie grali w klasie w różnorodne planszówki szkolne oraz przyniesione z domu. Celem głównym zajęć było dostarczenie pozytywnych wrażeń poprzez wspólną zabawę, jak także uważne słuchanie poleceń, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas gry, kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo – zadaniowych a także rozwijanie relacji społecznych poprzez grę w grupie. Była to świetna zabawa w towarzystwie kolegów i koleżanek z klasy, ale też wspaniała lekcja planowania, przewidywania i spostrzegawczości.

 

1 2 3 4

Zachęcamy i zapraszamy do grania w gry planszowe!

 

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 1