PODSUMOWANIE IV EDYCJI PROJEKTU „SERDECZNA KARTECZKA”

sk 7sk 11

Świetlica szkolna zakończyła realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego 2023/24, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły z klas I-III. Nadrzędnym celem projektu było wykonanie kartek okolicznościowych. Kartki były przekazem nie tylko życzliwości, empatii, ale i szacunku dla pracy innych. Poprzez wykorzystanie różnych technik plastycznych dzieci miały możliwość rozwijania aktywność twórczej. Co miesiąc, zgodnie z harmonogramem, karteczki były przekazywane „bohaterom miesiąca". Otrzymali je: kurierzy i przewoźnicy z okazji Dnia Kuriera i Przewoźnika, pracownicy socjalni z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, osoby starsze i samotne przebywające w ośrodkach pomocy oraz osoby potrzebujące wsparcia, wolontariusze, pracownicy turystyczni z okazji Dnia Przewoźnika Turystycznego, stolarze z okazji Dnia Stolarza, drogowcy i transportowcy z okazji Światowego Dnia Drogowca i Transportowca oraz pracownicy przemysłu spożywczego z okazji Dnia Pracownika Przemysłu Spożywczego.

 

sk 2 sk 3 sk 4 sk 5 sk 6 sk 7 sk 8 sk 9 sk 10 sk 11 sk 13 sk 14 sk 12 sk 1