STOP UZALEŻNIENIOM !!! - SZKOLNA KAMPANIA NT. UZALEŻNIEŃ

logo1Profilaktyka uzależnień to świadome działanie, którego celem jest zapobieganie rozwojowi nałogów. Służy ona zarówno eliminowaniu czynników ryzyka, jak i wzmacnianiu okoliczności chroniących przed uzależnieniami. Podczas lekcji biologii omówione zostały działania służące ograniczeniu niebezpieczeństw, jakie pociągają za sobą nałogi. Celem akcji było dotarcie do jak największej liczby młodych ludzi (i zwiększenie ich świadomości) z informacjami o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, spożywania narkotyków oraz niewłaściwego korzystania z Internetu. Dostarczenie uczniom wiedzy o skutkach wynikających z uzależnień. Podsumowaniem działań było wykonanie przez uczniów prac plastycznych propagujących zdrowy styl życia, bez uzależnień.

 

uza 1 uza 2 uza 3 uza 5 uza 6 uza 7 uza 8 uza 9 uza 10 uza 11 uza 12 uza 13 uza 14 uza 15 uza 16 uza 17 uza 18 uza 19 uza 20 uza 21 uza 22 uza 23 uza 24