OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W I SEM. R. SZ. 2014/2015

logo6

Wykaz osiągnięć uczniów Szkoły Podstawowej nr 6

za I semestr  roku szkolnego 2014/15      

 

I. Osiągnięcia indywidualne   -  naukowe i artystyczne:   

Etap ogólnopolski

-I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym – Karena Paździoch kl. VIb

-wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Reporter Young ,, Moje świąteczne 

  ciasteczko” – Jakub Augustyniak, Kacper Paździoch, Maciej Kosiński z kl. IIIc oraz Łukasz Jurek i Karena

  Paździoch z kl. VIB i Amelia Rozwadowska, Wiktoria Głąbska i Marek Paluch z kl. VIc

 

Etap powiatowy

-II miejsce w konkursie ,,Mój Powiat- kraina pełna ekologicznych krajobrazów” - Karena Paździoch kl. VI b

-wyróżnienie w konkursie ,,Mój Powiat- kraina pełna ekologicznych krajobrazów” – Kacper Paździoch kl.III b

 

Etap miejski

-II miejsce w Konkursie Ekologicznym ,,Wykop śmiecia” – Piotr Chłopik kl. VIb

-II miejsce w Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w kategorii klas IV-VI Monika Michnowska kl. Vb

-II miejsce w Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w kategorii klas I-III Szymon Chojecki kl. III b

-III miejsce w Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w kategorii klas I-III Tatiana Aniśko kl. Ia

-III miejsce w Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w kategorii klas IV-VI Urszula Buta  kl. Va

-wyróżnienie w Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w kategorii klas IV-VI Julia Jackiewicz kl. VIc

-wyróżnienie w Konkursie Plastycznym ,,Karta świąteczna Burmistrza Miasta” Oliwia Jarzębska kl.IVb

 

II. Indywidualne osiągnięcia sportowe

Etap regionalny

- V miejsce w biegach przełajowych – Luiza Buchiker kl. Va

-IX miejsce w biegach przełajowych – Rafał Zybała kl. V

Etap powiatowy

- I miejsce w biegach przełajowych – Rafał Zybała kl. Vc

- II  miejsce w biegach przełajowych – Jakub Witan kl. IVb

- III miejsce w biegach przełajowych – Wiktoria Głąbska kl. VIc

- III miejsce w biegach przełajowych – Luiza Buchiker kl. Va

 

Etap miejski

 -I miejsce w biegach przełajowych – Luiza Buchiker kl. Va

- I miejsce w biegach przełajowych – Rafał Zybała kl. Vc

- I  miejsce w biegach przełajowych – Jakub Witan kl. IVb

- II miejsce w biegach przełajowych – Robert Perzanowski kl. IVa

- II miejsce w biegach przełajowych – Wiktoria Głąbska kl. VIc

- III miejsce w biegach przełajowych – Karolina Nowicka kl. IVb

 

Zespołowe osiągnięcia sportowe:

II  miejsce w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych za r. szk. 2013/2014

 

 Etap regionalny

- IV miejsce sztafety w biegach przełajowych dziewcząt

- IV miejsce sztafety w biegach przełajowych chłopcó

Etap powiatowy

- I miejsce sztafety w biegach przełajowych dziewcząt

- I miejsce sztafety w biegach przełajowych chłopców

- II miejsce w zawodach piłki nożnej dziewcząt

- III miejsce w zawodach piłki ręcznej

- IV miejsce w koszykówce chłopców

- IV miejsce w tenisie stołowym chłopców

- V miejsce w tenisie stołowym dziewcząt

 Etap miejski

- I miejsce sztafety w biegach przełajowych dziewcząt

- I miejsce w zawodach piłki nożnej dziewcząt

- I miejsce w tenisie stołowym dziewcząt

- II miejsce w tenisie stołowym chłopców

- II miejsce sztafety w biegach przełajowych chłopców

- III miejsce w piłce ręcznej dziewcząt

- III miejsce w piłce ręcznej chłopców

- III miejsce w zawodach piłki nożnej chłopców

 

III. Akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły:

1.Zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin.

2.Góra grosza.

3.Zbiórka makulatury i zużytych baterii.

4.Świąteczna zbiórka artykułów piśmienniczych i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka w Siennicy.

5.Ciastko za złotówkę.

6.Kiermasz świąteczny.

 

IV. Imprezy organizowane przez szkołę dla miasta, powiatu, społeczności lokalnej:

1.Akcja sprzątanie świata 2014.

2.Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

3.Organizacja Turnieju Orlika dla dziewcząt i chłopców z powiatu mińskiego pod patronatem premiera RP

4.Świąteczne spotkanie dla babć i dziadków naszych uczniów i prezentacja Jasełek.