„ZDROWO I BEZPIECZNIE 2015” – konkurs powiatowy promujący zdrowy styl życia

1Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim już od dwunastu lat należy do placówek oświatowych, w których podejmuje się działania promujące zdrowy i bezpieczny styl życia. Pomysł podsumowania prozdrowotnych wysiłków nauczycieli w formie konkursu zrodził się wiele lat temu po wspólnej dyskusji nauczycieli zajmujących się zagadnieniami wychowania zdrowotnego (p. Elwira Czyż, p. Grażyna Suchodolska, p, Janina Piekut, p. Elżbieta Brygoła, p. Renata Krasnodębska, p. Agnieszka Nowak, p. Agnieszka Kraus). Spotkało się to z dużym zainteresowaniem ze strony Dyrekcji, nauczycieli i uczniów.

Ważnym akcentem akcji „Zdrowo i bezpiecznie 2015” jest powiatowy konkurs dla uczniów klas II - IV, do którego zgłosili się w tym roku przedstawiciele następujących szkół: Szkoły Podstawowej w Ładzyniu, Szkoły Podstawowej w Mariance, Szkoły Podstawowej w Mrozach, Szkoły Podstawowej w Stojadłach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim i oczywiście Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim.

3 4 5 6 7 8

Pani Anna Zalewska, Dyrektor SP 6, bardzo serdecznie powitała przybyłych gości, życząc wszystkim uczestnikom turnieju powodzenia. Miłe słowa Pani Dyrektor podkreśliły powagę konkursu i uświadomiły uczniom fakt, że odpowiadając na pytania, wykazują się wiedzą przed specjalistami. Spotkanie przebiegało w ciepłej i przyjaznej atmosferze. I etap konkursu odbył się w szkołach macierzystych. W placówkach przystępujących do zawodów zostały wyłonione drużyny składające się z trzech osób (po jednym uczniu z klasy II, III i IV). W II etapie, który miał miejsce 27 lutego 2015 roku w SP 6 w Mińsku Mazowieckim, każdy zespół otrzymał test, który należało rozwiązać w ciągu 45 minut. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z dość trudną i poważną tematyką. Musieli podać receptę na zdrowie i zdrowy styl odżywiania. Wykazali się znajomością produktów żywieniowych zarówno zdrowych jak i tych, które wywierają na konsumentów niekorzystny wpływ. Wiedzieli również, jaka jest wartość odżywcza mleka i jego przetworów oraz jak zapobiegać chorobom. Mogli pochwalić się także biegłością nazw specjalizacji lekarskich i znajomością bezpiecznego i kulturalnego zachowania w szkole, w domu i w ruchu drogowym.

2 10 9
III etap konkursu „Baw się zdrowo na sportowo” odbędzie się 10 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w SP 6. Uczestnicy oceniani będą przez profesjonalne jury: pielęgniarkę szkolną oraz przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10