CIEKAWE SPOTKANIE w "ZERÓWCE"6We wtorek 17 lutego, w grupach OA i OB, odbyło się spotkanie w ramach kontaktów zerówkowiczów z ciekawymi ludźmi. Przybyli do nas muzycy – pani Natalia i pan Aleksander Jurkowscy. Zaproszeni goście w bardzo ciekawy sposób przybliżyli dzieciom elementy kultury Ukrainy.

 

 

2Dzieci miały okazję zobaczyć mapę, symbole narodowe (również Polski), tradycyjne instrumenty muzyczne. Rodzice Jurka zaprezentowali się w pięknych, ludowych strojach. Pani Natalia grała na 64-strunowym instrumencie o nazwie bandura. Pan Aleksander zajmująco opowiadał i śpiewał dumkę. Całe spotkanie to prawdziwe bogactwo wrażeń artystycznych przeplatanych wątkami patriotycznymi. Byliśmy zachwyceni. Serdecznie dziękujemy za tak wartościowy przekaz.

 

 

 

1 3 4 5 7
Zapraszamy do nas wszystkich rodziców, którzy chcieliby podzielić się swoimi zainteresowaniami i pasjami.  

1 7 2 3 4 5 6