ZBIÓRKA PUBLICZNA POMOC UKRAINIE

ukraina-flagaZgodnie z decyzją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr 2015/893/OR z dn. 10 marca 2015r. propagujemy akcję wsparcia mieszkańców Ukrainy, którzy na skutek przemian gospodarczych, politycznych czy prowadzonych działań wojskowych, nie mają możliwości normalnego funkcjonowania.

W ramach akcji możemy zasilić finansowo działania służące edukacji, propagowaniu sportu, ekologii czy opieki medycznej, a w szczególności:

  • pomoc cywilnym ofiarom konfliktu zbrojnego,
  •  wsparcie dla osób w trudnej sytuacji materialnej,
  • promocja i ochrona zdrowia, ekologii, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  • rozwój przedsiębiorczości, promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej,
  • upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Więcej informacji na stronie zbiórki - http://www.pomocukrainie.com 

Zachęcamy do udziału i liczymy na Państwa wsparcie tej akcji.