ŻYCZENIA DLA NASZYCH NAUCZYCIELI

1Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać. (M. Twain)

- obchody Dnia Nauczyciela w naszej szkole

 

 

 

5 października obchodzimy Światowy Dzień Nauczyciela. Święto zostało proklamowane w 1994 r. na pamiątkę podpisania w 1966 r. Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela, opracowanejprzez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Hasłem tegorocznych obchodów Dnia jest „Potrzeba nauczycieli!” Podstawą i warunkiem mądrej edukacji są nauczyciele. To od ich zaangażowania, wykształcenia, otwartości umysłu i poświęcenia zależy, czy dzieci z chęcią będą chodzić do szkoły, w której mają szansę przygotować się do życia w świecie. To nauczyciele stanowią o powodzeniu planów zapewnienia wszystkim równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.

W Polsce święto szkolnictwa i oświaty obchodzimy 14. października w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zrealizowanej przez Sejm Rozbiorowy w 1773 r. Zawód nauczyciela cieszy się wysokim poważaniem wśród społeczeństwa. Badanie sondażowe przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej wskazuje, że 70% badanych ma duży szacunek do zawodu nauczyciela, plasując go w czołówce hierarchii zawodów. Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty, uczniów też.

WP 20151014 11 00 57 Pro WP 20151014 11 01 16 Pro 

WP 20151014 11 09 46 Pro WP 20151014 11 14 08 Pro 

Święto Edukacji Narodowej powitało nas słoneczną jesienną pogodą. Aura sprzyjała miłej atmosferze obchodów Dnia Nauczyciela w SP 6. Na uroczystość przybyli pedagodzy, emerytowani nauczyciele, a wśród nich były wieloletni dyrektor szkoły p. Jadwiga Zawadka oraz pozostali pracownicy placówki. Pani dyrektor, Anna Zalewska,  zwróciła się do wszystkich, którzy związani są z Szóstką, wyraziła słowa głębokiego szacunku i uznania za zaangażowanie w pracę. Podkreśliła wkład nauczycieli w realizację procesu nauczania. Podziękowała za trud i aktywność w kształtowaniu wśród uczniów postaw moralnych. Życzyła sukcesów w pracy zawodowej i powodzenia w wychowaniu nowego pokolenia.

Przedstawiciele rady rodziców szkoły  wyrazili nadzieję, że praca w szkole przyniesie nauczycielom poczucie spełnienia i dostarczy wielu chwil zadowolenia i radości. Rodzice życzyli dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych, radości w życiu osobistym, społecznego uznania  oraz uśmiechu na twarzy każdego dnia.

Uczniowie klas drugich  pod kierownictwem wychowawczyń (p. Agnieszki Królak, p. Pauliny Białoskurskiej, p. Katarzyny Mettel, p. Moniki Ufnal, p. Doroty Perl, i p. Marzanny Barys) przygotowali okolicznościowe przedstawienie. Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy w roku szkolnym dzień. Uczniowie podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, czujność i troskę o dobro wychowanków. Montaż słowno-muzyczny zawierał utwory odpowiednio dobrane i skierowane do każdego nauczyciela jak również humorystyczne piosenki. Akademia opowiadała o tym, ile pracy wkładają nauczyciele w proces nauczania. W zabawnej scence zgromadzeni obejrzeli pomysłową lekcję.

Uczniowie w swoich wystąpieniach docenili, jak ważną rolę spełnia edukacja w życiu młodego człowieka. Z radością wyśpiewali słowa piosenki: Hej! Uczniowie! Szkoła wyjdzie wam na zdrowie! Nasza Szóstka, jak już wiecie, znana jest na całym świecie! W akademii przeplatały się teksty poważne i wesołe - wiersze i piosenki były dopełnieniem podziękowań za piękną pracę, cierpliwość, poświęcenie i wskazywanie właściwej drogi. Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze.Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil. (Janusz Korczak)

                                                                                                                       Bożena Swatko

1 3 3 4 5 6 8 9 10