OBCHODY DNIA PATRONA W SP6


pizap.com14641156131541Rada Miasta Mińsk Mazowiecki uchwałą z dnia 16 lutego 1998 roku nadała Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim  imię Henryka Sienkiewicza. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. W tym roku przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci pisarza, jak  również mija 120 lat od chwili wydania powieści Quo vadis?, za którą Sienkiewicz otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Dla szkoły, która nosi imię tak wybitnego twórcy rocznice te są bardzo zobowiązujące.

Jak podkreślił prof. Gliński podczas inauguracji Roku Sienkiewicza: … dzieła tego autora przekazują uniwersalne wartości. Są elementem dziedzictwa narodowego i na stałe weszły do kanonu literatury polskiej, a w przypadku „Quo Vadis” także literatury światowej. Od chwili nadania imienia tego zacnego twórcy naszej szkole Dzień Patrona obchodzony jest w SP 6 bardzo uroczyście. W tym jubileuszowym roku miał miejsce uroczysty apel, zorganizowano również kilka konkursów poświęconych wielkiemu pisarzowi, a przedsięwzięcia te promują idee wartości, którymi przepełnione są utwory noblisty. Inicjatywy przybliżające twórczość i myśl Henryka Sienkiewicza są bardzo cenne w budowaniu tożsamości młodego pokolenia.

DSC 0319 DSC 0322 DSC 0326 DSC 0328 DSC 0330 DSC 0333 DSC 0335 DSC 0341 DSC 0343

Podczas okolicznościowej akademii przez scenę przewinęli się bohaterowie najbardziej wyrazistych w literaturze epoki obrazów: Janko Muzykant - wiejskichłopiec pozbawiony możliwości rozwinięcia swych uzdolnień, który ponosi śmierć w wyniku ludzkiej bezduszności; Michał Wołodyjowski - prawy Polak, patriota, dzielny rycerz,  zwany  ,,pierwszą szablą Rzeczpospolitej”; Danuśka Jurandówna – delikatna, uczciwa, dobrze wychowana; Zbyszko – odważny, honorowy i dumny; Zagłoba –sprytny gaduła o głębokim poczuciu sprawiedliwości, który nigdy nie traci ducha oraz Staś i Nel – piękni i szlachetni bohaterowie powieści pt. W pustyni i w puszczy. Staś – wrażliwy, odpowiedzialny, mądry i opiekuńczy, Nel – delikatna, szczera i serdeczna. Występom bohaterów literackich towarzyszył oczywiście Sienkiewicz, w którego rolę wcielił się wiernie Jakub Okoła. 

Ważnym elementem kreacji scenicznej widowiska  były kostiumy, dzięki którym bohaterowie bez trudu byli rozpoznawani przez widzów, i które stały się dopełnieniem pięknej scenografii. Wychowankowie klas piątych wciągnęli oglądających w fascynujący, pełen wzruszeń świat. Młodzi aktorzy nadawali postaciom indywidualny rys. Muzyka pełniła w widowisku ważną rolę – budowałanastrój -  a wszystko, co publiczność widziała i słyszała, miało znaczenie dla sposobu odbioruwidowiska  oraz zachęcało do zgłębiania twórczości noblisty.  Utwór pt. Rzeka marzeń w kompozycji Krzesimira Dębskiego wprowadzał widzów w sentymentalny, wzruszający klimat utworów H. Sienkiewicza.

WP 20160518 12 08 03 Raw WP 20160518 12 08 22 Raw WP 20160518 12 08 41 Raw WP 20160518 12 12 28 Raw WP 20160518 12 16 48 Raw WP 20160518 12 21 16 Raw WP 20160518 12 22 58 Raw WP 20160518 12 23 26 Raw WP 20160518 12 25 52 Raw

W tym roku, oprócz okolicznościowej akademii, w dowód uznania dla twórczości pisarza, zorganizowano w szkole kilka konkursów: Powiatowy Konkurs Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu, Szkolny Konkurs Plastyczny „Portret Henryka Sienkiewicza”, Szkolny Konkurs Plastyczny „Pejzaże w powieści H. Sienkiewicza pt. W pustyni i w puszczy”  oraz Szkolny Konkurs Literacki Inspirowany Twórczością H. Sienkiewicza, w którym uczniowie mieli możliwość pochwalenia się własną twórczością – barwnymi opowiadaniami czy poezją. Piękne prace laureatów konkursu plastycznego wyeksponowane są w galerii Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.

Podczas akademii z okazji Dnia Patrona pani dyrektor, Anna Zalewska, podkreśliła, że przedsięwzięcia realizowane w szkole to jedna z form poznawania twórczości Sienkiewicza, klucz do rozwijania osobowości uczniów oraz wartościowych postaw. Sztuka uwrażliwia na piękno słowa mówionego, a także wyzwala  przeżycia estetyczne, zachęca do zgłębiania twórczości literackiej, uświadamia, iż przeszłość i tradycja kulturalna są koniecznymi składnikami współczesności. Dzięki kontaktom z wytworami sztuki rozwija się świat wartości, zainteresowań i postaw życiowych i jest to sposób popularyzowania twórczości noblisty w obecnych czasach.

Bożena Swatko