Próbny alarm przeciwpożarowy

straz logoW trosce o poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczniów w dniu 25 października 2012 roku o godz. 10.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim odbył się próbny alarm przeciwpożarowy.

 

 

 

Alarm ogłoszony został trzema krótkimi, przerywanymi dzwonkami. Akcja przebiegła sprawnie i w wyznaczonym czasie. Ewakuowano 351 uczniów , 30 nauczycieli i 9 pracowników administracyjno-obsługowych szkoły. Ćwiczenia nadzorowane były przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.


Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem uczniów i pracowników szkoły oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru tj. poruszania się w budynku szkoły zgodnie z drogami ewakuacji i sprawnego przemieszczenia się na wyznaczony teren zbiórki.
Uczniowie zachowywali się bardzo odpowiedzialnie, wykonywali polecenia nauczycieli. Nauczyciele uczący w danej klasie zdali dyrektorowi szkoły raport o frekwencji uczniów. Ponadto uczniowie mogli wysłuchać informacji na temat zadań spoczywających na pracownikach straży w przypadku zagrożenia pożarem, a także obejrzeć wóz strażacki. Po sygnale odwoławczym wszyscy udali się do klas.

Wszystkim uczestniczącym w ćwiczeniach dziękujemy za pomoc i wsparcie. Mamy nadzieję, że umiejętność szybkiego opuszczania zagrożonego budynku nie będzie konieczna.