SZKOLNY KONKURS LITERACKI

Szkolny Konkurs Literacki poświęcony twórczości Henryka Sienkiewicza

 

Zapraszamy klasy 4-8 do udziału w konkursie polonistycznym poświęconym twórczości naszego patrona Henryka Sienkiewicza.

 

 

Warunkiem udziału jest napisanie i przesłanie następujących prac konkursowych:

  • klasy IV – VI wiersz o dowolnym utworze lub bohaterze sienkiewiczowskim

  • VII – VIII - praca literacka na jeden z tematów:

  1. Z tym bohaterem chciałbym się zaprzyjaźnić – forma dłuższej wypowiedzi dowolna.

  2. Rola miłości w życiu każdego człowieka – przemówienie lub rozprawka (na podstawie „Quo vadis”).

  3. Niezapomniany bohater Winicjusz – charakterystyka bohatera literackiego.

Prace powinny być przygotowane samodzielnie, napisane na komputerze (czcionka Times New Roman 14, interlinia 1,5; minimalnie 1 strona A4, maksymalnie 2 strony A4);