MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

miśWychowawcy świetlicy szkolnej zapraszają

uczniów klas  I-III do wzięcia udziału

w konkursie plastyczno-literackim pt:

„ Miś przyjacielem dzieci”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej

przedstawiającej postać misia lub napisanie opowiadania,

 którego bohaterem będzie miś.

Termin składania prac upływa 28.11.2014r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać w świetlicy,  u wychowawców klas

oraz na stronie internetowej www.sp6.edu.pl w zakładce „Świetlica szkolna”. 

 

DO POBRANIA

Karta zgłoszenia do konkursu

Regulamin konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zaproszenie