MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI POŚWIĘCONY ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA

 

 „Uczcijmy pamięć wielkiego wieszcza Polaka, noblisty – Henryka Sienkiewicza”

 

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas V – VI szkół powiatu mińskiego, szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza oraz wszystkich miłośników twórczości tegoż pisarza do udziału w Konkursie Literackim poświęconym życiu i twórczości

Henryka Sienkiewicza – patrona naszej szkoły.

Data konkursu: 5.05.16r. godz. 10.00

 

 

 

 

regulamin konkursu:

karta zgłoszenia: