XVI POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV - VII

Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza zaprasza wszystkie szkoły podstawowe powiatu mińskiego do udziału w  

XVI Powiatowym Konkursie Matematycznym dla klas IV-VII.

 

Nauczycieli chętnych do pracy w komisji konkursowej

XVI Powiatowego Konkursu Matematycznego dla klas IV - VII

zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 

 

14 marca (środa) o godzinie 16:30 w naszej szkole

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

KARTA ZGŁOSZENIA

XV Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Klas 4 – 6 Szkół Podstawowych REGULAMIN I. Organizatorem XV Powiatowego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Klas IV – VI Szkół Podstawowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim. II. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów i poszerzanie wiedzy matematycznej. III. Karty zgłoszeniowe (wzór zał. nr 1) potwierdzające udział w Konkursie należy przesłać do dnia 31.03.2017 r. : na adres: Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1 05-300 Mińsk Mazowiecki z dopiskiem: Matematyczny Konkurs Powiatowy kl. IV – VI; faxem: nr 025-759-35-08 , lub pocztą elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. IV. Etap szkolny Konkursu odbędzie się 5 kwietnia 2017r. o godz. 10.00. 1. Zadania dla klas 4, 5 i 6 będą różne a czas pisania jednakowy. 2. Zadania należy odebrać w dniach 3 – 4 kwietnia 2017 r. w godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły. 3. Do etapu powiatowego kwalifikuje ucznia zdobycie 16p. lub więcej. 4. Protokół z etapu szkolnego zakwalifikowanych do etapu powiatowego uczniów wraz z pracami należy złożyć do dnia 21 kwietnia 2017 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00. 5. Komisja Konkursowa dokona ponownego sprawdzenia nadesłanych prac. V. Lista uczniów zakwalifikowanych przez Komisję Konkursową do etapu powiatowego, zostanie zamieszczona na stronie szkoły pod adresem www.sp6.edu.pl do dnia 30 kwietnia 2017r. VI. Etap powiatowy Konkursu odbędzie się dnia 13 maja 2017 r. o godz.10.00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1. 1. Uczniowie przybywają pod opieką nauczycieli lub rodziców. 2. Każdy uczeń powinien posiadać legitymację szkolną, przybory do pisania oraz obuwie na zmianę. VII. Informacje o uzyskanych przez uczniów wynikach oraz lista laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp6.edu.pl w terminie 1. do 30 maja 2017 r. VIII. Wgląd w prace konkursowe i zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń możliwe jest do tygodnia od ogłoszenia wyników konkursu. IX. Organizator przewiduje nagrody dla laureatów (1, 2 i 3 miejsce). Uroczyste spotkanie z laureatami odbędzie się w czerwcu 2017 r., o czym osoby zainteresowane zostanę poinformowane. X. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, na umieszczenie ich w adresowej bazie danych organizatora. Uczestnicy konkursu wyrażają również zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska w przypadku uzyskania miana laureata.