WYNIKI XVI POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA KLAS IV - VII

WYNIKI

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

 

znak :) przy nazwisku oznacza, że uczeń uzyskał mniej niż 10p

 

ZADANIA DO POBRANIA:

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII