QBEK PEŁEN MATMY

kubek matPowiatowy Konkurs Matematyczno-Artystyczny

"Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby"

 Nieszczęscie w królestwie. Ulubiony kubek królowej został zniszczony. Aby zapobiec tragedii należy szybko podjąć działania. Poddani, ogłaszamy konkurs na nowy projekt szaty graficznej kubka naszej Królowej! Królowa kocha swoje córki i kocha wszystko co matematyczne, ceni sobie poczucie humoru i ma ogromny dystans do siebie.

 

 

Cele konkursu:

1. Popularycja matematyki i jej rozwój

2. Spostrzegawczość, logiczne myślenie

3. Rozwijanie twórczej i kreatywnej postawy poprzez artystyczną formę wyrazu

4. Uchwycenie matematycznych kształtów w środowisku

5. Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych

6. Aktywizacje uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym

 

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1. Zaprojektować szatę graficzną kubka (zakreślając jego pierwotny kształt zwykłego kubka)

2. Podać swoje imię, nazwisko, klasę, imię i nazwisko opienuna, nazwę szkoły i przyczepić do pracy w sposób  widoczny i trwały ( z tyłu pracy )

3. Dostarczyć pracę w terminie do sekretariatu ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

4 Oceniane będą jedynie prace autorskie! Plagiaty będą automatycznie dyskwalifikowane!

(zgłosić można maksymalnie 3 prace na jedną osobę)

Komisja oceniać będzie zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, kreatywność, a także poczucie humoru.

 

Skład Komisji: Nauczyciele matematyki ZSZ nr 2, reprezentacja uczniowska, pracownicy szkoły. 

Nagrody: Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, wyróznienia i dyplomy, a ponadto uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych preferencję przy przyjęciu do ZSZ nr 2.

Ogłoszenia wyników i wręczenie nagród odbędzie sie podczas Powiatowego Święta Matematyki dnia 14.03.2019r.

 

Organizatorzy: Nauczyciele matematyki w ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

Uczestnicy konkursu: Uczniowie 7 i 8 klas szkoły podstawowej, uczniowie 3 klas gimnazjów i 1,2 klasy szkół ponadgimnazjalnych

Forma pracy: Plakat - minimalne wymiary A3

Termin: Zgłoszenia przyjmowane są do 8.03.2019 r.