MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Znalezione obrazy dla zapytania DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

21 lutego 2019r. -  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat”

 

 

Język to nie tylko narzędzie komunikacji i klucz otwierający drzwi do edukacji i rozwoju. To także silny instrument ochrony dziedzictwa, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Wszelkie działania podejmowane dla promocji i upowszechniania języków służą nie tylko ochronie różnorodności językowej i edukacji w tej dziedzinie, ale także budowaniu świadomości bogactwa różnorodności kulturowej świata oraz potrzeby solidarności opartej na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest od piętnastu lat. Został proklamowany na 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących, do których zalicza się 43 procent wszystkich aktualnie używanych. Ponad 200 znalazło się na liście języków całkowicie wymarłych w ciągu życia zaledwie trzech ostatnich pokoleń.

Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrany został 21 lutego, upamiętniający wydarzenia 1952 roku, kiedy to w miejscowości Dhaka (obecnej stolicy Bangladeszu) doszło do demonstracji, a następnie zamordowania pięciu studentów, domagających się uznania ich języka ojczystego – bengalskiego (bangla) – za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesnego państwa Pakistan.

 Jednak spośród 6000 istniejących obecnie języków, w Internecie reprezentowanych jest zaledwie kilkadziesiąt, a poza dominującym w ponad 40 procentach angielskim, w statystykach liczy się jeszcze zaledwie kilka języków.

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza wybrała w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, jako datę przeprowadzenia kolejnej edycji Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Z ortografią za pan brat”.

W konkursie wzięli udział reprezentanci klas 4, 5, 6, 7, 8 szkół podstawowych: S. P. Nr 4 im. Janusza Korczaka z Sulejówka, S. P. Nr 5 im. Józefa Wybickiego z Mińska Mazowieckiego, S. P. im. Bolesława Prusa z Kałuszyna, S. P. im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa, Publiczna S. P. im. Henryka Sienkiewicza z Siennicy oraz S. P. Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza z Mińska Mazowieckiego.

Uczniowie przystąpili do konkursu, który składał się z dyktanda oraz testu. Jury złożone z nauczycieli polonistów S.P. Nr 6 wyłoni zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego 2019. Cieszymy się, jako organizatorzy, że uczniowie i ich nauczyciele chętnie do nas wracają… Zawsze są miło witani i oczekiwani. Uczniowie w dobrej atmosferze zmagają się z wcale niełatwą ortografią języka polskiego i osiągają wysokie lokaty.