EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Image0001

5 maja to Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ustanowiony w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).

 Tego dnia obchodzimy także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, który został zapoczątkowany we Francji na początku lat 90.

   Święto to ma za zadanie uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Nie udało nam się dotrzeć do wszystkich, ale jesteśmy pewni, iż hasła dotyczące Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych są aktualne i ponadczasowe.

Dlatego, niezależnie od wieku i przekonań: WSPIERAJ, POMAGAJ, TOLERUJ, SZANUJ, CHROŃ

I KOCHAJ wszystkich ludzi, zwłaszcza osoby niepełnosprawne.
Dziękujemy dzieciom i nauczycielom, którzy uczestniczyli w naszej akcji.

Urszula Kielak-Bartnicka.

Image0016 Image0014 Image0001 Image0008 Image0004 Image0011 Image0013 Image0015 Image0003 Image0005 Image0006 Image0007 Image0012