W ŚWIECIE DOROSŁYCH - POZNAJEMY ZAWODY - ŻOŁNIERZ - PIELĘGNIARKA

IMAG0561 31 stycznia 2018 roku w grupie 0 a odbyło się spotkanie z Panem Mariuszem Korzeniem- tatą Oliwii. Pan Mariusz jest plutonowym w 8 Batalionie Radiotechnicznym. Jak na żołnierza przystało nasz gość był solidnie przygotowany do spotkania, które dokładnie przemyślał i zaplanował. Pan Mariusz opowiedział nam o swojej służbie, prezentował mundur galowy i polowy oraz wyjaśniał znaczenie kolorystyki stroju.

 

Ponadto, zaprezentował dzieciom samodzielnie przygotowaną prezentację na temat Wojska Polskiego, przeprowadził ćwiczenia praktyczne. Dzieci dowiedziały się, że żołnierze nie tylko bronią kraju, ale też pomagają w sytuacjach kryzysowych oraz biorą udział w misjach pokojowych poza granicami kraju.

 

   Duże zainteresowanie wśród zerówkowiczów wzbudziło wyposażenie żołnierskiego plecaka. Dzieci z uwagą słuchały wyjaśnień, po co żołnierzowi potrzebny jest hełm, maska przeciwgazowa i co żołnierz robi na poligonie. Sześciolatki miały okazje zadać wiele pytań, przymierzyć żołnierskie nakrycia głowy, pobawić się atrapami broni.

 

   Na koniec spotkania dzieci uczestniczyły w konkursie zorganizowanym i przeprowadzonym przez Pana Mariusza. Tematyka wojskowa zainteresowała wszystkie dzieci.

 

     Bardzo dziękujemy panu Mariuszowi za bardzo ciekawą lekcję, która z pewnością wpisuje się w tematy związane z wychowaniem patriotycznym dzieci. Dziękujemy również za wspaniałe nagrody, ale przede wszystkim za służbę naszej Ojczyźnie.

 

   7 lutego miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu „W świecie dorosłych – poznajemy zawody”, dzięki któremu dzieci z grupy 0a miały okazję zapoznać się z zawodem pielęgniarki. Tego dnia gościliśmy Panią Urszulę Bielińską – babcię Jasia, która bardzo ciekawie opowiedziała o wykonywanym zawodzie. Duże zainteresowanie u dzieci wzbudziła prezentacja narzędzi wykorzystywanych w pracy pielęgniarki. Spotkanie uświadomiło dzieciom, że nie należy bać się sytuacji, kiedy konieczne jest udzielenie pomocy medycznej. Zrozumiały, że jest to konieczne. Spotkanie zainspirowało dzieci do zabaw tematycznych, podczas których wesoło spędziły czas.

 

   Bardzo dziękujemy Panu Mariuszowi Korzeniowi i Pani Urszuli Bielińskiej za ogromne zaangażowanie w przygotowanie zajęć, zapoznających dzieci z wykonywanymi zawodami.

 

IMAG0526 IMAG0527 IMAG0528 IMAG0531 IMAG0537 IMAG0539 IMAG0544 IMAG0546 IMAG0550 IMAG0551 IMAG0553 IMAG0559 IMAG0560 IMAG0561 IMAG0566 P1020495 P1020496 P1020496 P1020499 P1020503 P1020505 P1020507 P1020512 P1020518