OFERTA SZKOŁY DLA KLAS I NA ROK SZKOLNY 2017/18

logo szkoy bez taJesteśmy Szkołą Sienkiewiczowską. Posiadamy własne, długoletnie, odpowiednio pielęgnowane tradycje. Wyróżniamy się dużą dbałością o kultywowanie tradycji i obrzędowości szkoły. Od ponad dziewiętnastu lat jest realizowany program wychowawczo-opiekuńczy skupiony wokół postaci patrona. Do tradycji szkoły należą między innymi: Dzień Patrona, Pasowanie na ucznia, Dzień rodziny, Zloty szkół sienkiewiczowskich, konkursy powiatowe, konferencje, turnieje i zawody sportowe.

Zajęcia w naszej placówce odbywają się w systemie zmianowym. Oferujemy uczniom przyjazną szkołę wyposażoną w liczne i nowoczesne pomoce dydaktyczne, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę świetlicy szkolnej w godz. 7.00-17.30, obiady w stołówce szkolnej, uczestnictwo w projektach: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Ratujemy i uczymy ratować”, opiekę pielęgniarki i możliwość korzystania z biblioteki.

W ramach zajęć dydaktycznych oferujemy: naukę języka angielskiego, a od siódmej klasy dodatkowo języka niemieckiego, edukację informatyczną, zajęcia sportowe na boisku wielofunkcyjnym „Orlik”.

Rozwijamy uzdolnienia dzieci poprzez udział w licznych kołach zainteresowań o charakterze: artystycznym, sportowym i przedmiotowym, a także udział w atrakcyjnych wycieczkach edukacyjnych, imprezach integracyjnych oraz akcjach organizowanych przez samorząd szkolny, wyjazdach do teatru, kina i na koncerty.

Z uwagi na integracyjny charakter szkoły zapewniamy podopiecznym zajęcia z muzykoterapii, arteterapii, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne oraz konsultacje psychologiczne.

Rodzicom zapewniamy: systematyczny kontakt w ramach dni otwartych oraz zebrań rodzicielskich, udział w zajęciach dla rodziców,  imprezach i uroczystościach  szkolnych, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka oraz tematyki prowadzonych zajęć (dziennik elektroniczny), a także wspomaganie w procesie wychowania poprzez organizację spotkań ze specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda itp.) oraz udział w organizowanych przez szkołę konferencjach i warsztatach.    

Dodatkowo umożliwiamy uczniom naukę języka angielskiego prowadzoną na terenie szkoły przez pracowników Studium Języków Obcych, udział w zajęciach tanecznych Crea-dance i Zumby oraz treningach sportowych w ramach projektu ,,Orlik 2012”   

 1  3 4 5