REMONT CHODNIKA

logo szkoy bez taW związku z planowanymi pracami budowlanymi na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 6 w terminie od 27 listopada do 9 grudnia 2017 roku polegającymi na budowie nowego chodnika prowadzącego do budynku szkoły (od ul. Sosnkowskiego do głównego wejścia) należy przestrzegać wszystkich komunikatów i oznakowań oraz decyzji Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki p. Marcina Jakubowskiego w sprawie wyłączenia z ruchu pojazdów samochodowych i parkowania na terenie szkoły.

Korzystanie z placu zabaw będzie możliwe dopiero po zakończeniu remontu chodnika.

Dyrekcja Szkoły