ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/21

  kalendarz roku szkolnego
  kalendarz

   

  Termin

  Zadanie

  1 września 2020 r.

  Rozpoczęcie roku szkolnego

  15 września 2020 r.(wtorek)

  Międzynarodowy Dzień Kropki

  3 września 2020r (środa) kl. 2-3

  4 września 2020r (czwartek) kl. 4-6

  5 września 2020 r.(piątek) kl. 7-8

  Zebrania z rodzicami

  wrzesień

  Bezpiecznie na drodze- spotkanie z policjantem dla uczniów klas 0-3

  30 września 2020 r.(środa)

  Klasowe obchody Dnia Chłopaka

  2 października 2020r. (piątek)

   

  Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia klasy IV-VIII

  14 października 2020 r.(środa)

  Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  15 października 2020 r.(czwartek)

  Światowy Dzień Mycia Rąk (gazetki tematyczne, konkursy itp.)

  16 października 2020 r. (piątek)

  Dzień Papieża Jana Pawła II- konkurs plastyczny, gazetka tematyczna

  październik

   

  Międzynarodowy Dzień Muzyki-koncert

  październik

   

  Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

  październik

  Dzień sudoku

  1 listopada 2020 r.(niedziela)

  Wszystkich Świętych

  10  listopada 2020 r.(piątek)

  Narodowe Święto Niepodległości- udział w uroczystości miejskiej, gazetki i zajęcia tematyczne w klasach

  3 listopada 2020r (wtorek) kl 0-3

  4 listopada 2020r (środa) kl 4-6

  5 listopada 2020 r.(czwartek) kl 7-8

   Zebrania z rodzicami

  20 listopada 2020r. (piątek)

  Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

  30 listopada 2020 r.(poniedziałek)

  Andrzejki klasowe

  7 grudnia 2020 r.(poniedziałek)

  Mikołajki klasowe

  Grudzień

  Akcja świąteczna dla dzieci z Domu Dziecka „I Ty możesz zostać  świętym  Mikołajem”

  15 grudnia 2020 r. (wtorek) kl. 0-3

  16 grudnia 2020r (środa) kl 4-6

  17 grudnia 2020r (czwartek) kl. 7-8

  Zebrania z rodzicami.

  22 grudnia 2020 r.(wtorek)

  Wigilie klasowe

  do 22 grudnia 2020r (wtorek)

   

  Wystawianie proponowanych ocen śródrocznych

  23 grudnia 2020 r.–1 stycznia 2021 r.

  Zimowa przerwa świąteczna

  1 stycznia 2021 r.(piątek)

  Nowy Rok –dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  4,5 stycznia 2021r. (poniedziałek, wtorek)

  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (D)

   do 11 stycznia 2021 r.(poniedziałek)

   Wystawianie ocen śródrocznych

  6 stycznia 2021 r. (poniedziałek)

  Święto Trzech Króli- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  11 stycznia 2021r. (poniedziałek)

  Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

  12 stycznia 2021r. (wtorek) kl. 0-3

  13 stycznia 2021r. (środa) kl. 4-6

  14 stycznia 2021r. (czwartek) kl. 7-8

  Zebrania z rodzicami-podsumowanie okresu  I przez wychowawców klas

  od 18 do 31 stycznia 2021 r.

  Ferie zimowe

  3 lutego 2021 r. (środa)

  Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły za semestr I roku szk. 2020/2021

  8 marca 2021 r.(poniedziałek)

  Dzień Kobiet

  16 marca 2021 r. (wtorek) kl. 0-3

  17 marca 2021 r. (środa) kl. 4-6

  18 marca 2021r   (czwartek) kl. 7-8

  Dzień otwarty dla rodziców

  22 marca 2021 r. (poniedziałek)

   

  Powitane Pierwszego Dnia Wiosny

  marzec 2021 r

  Rekolekcje szkolne

  marzec 2021r.

   Konferencja naukowa dla nauczycieli nt. Kreatywny nauczyciel-kreatywny uczeń

  1- 6 kwietnia 2021 r.

  Wiosenna przerwa świąteczna

  22 kwietnia 2021 r.(czwartek)

  Tydzień dla Ziemi- akcja „Przyjdź ubrany na zielono”

  7 kwiecień 2021 r. (środa)

   

  Szkolny Dzień Zdrowia

  16 kwietnia 2021 r.(piątek)

   

  Dzień Kostki Rubika

  kwiecień/maj

  Światowy Dzień Książki

  30 kwietnia 2021r. (piątek)

  Święto Konstytucji 3 Maja- udział w uroczystościach miejskich, zajęcia tematyczne w klasach

  1 maja 2021 r.(sobota)

  Święto Pracy

  maj/czerwiec

  Tydzień bez przemocy pod hasłem „Jesteśmy dla siebie mili”

  3 maja 2021 r.(poniedziałek)

  Święto Konstytucji 3 Maja- udział w uroczystości miejskiej

  5 maja 2021r (środa)

  Dzień Patrona Szkoły- 31 lecie istnienia szkoły (konkursy wiedzy i plastyczne)

  18  maja 2021r.(wtorek) klasy 0-3

  19  maja 2021r.(środa) klasy 4-6

  20 maja 2021r (czwartek) klasy 7-8

  Dzień otwarty dla rodziców

  25,26,27 maja 2021r (wtorek, środa, czwartek) o godz. 9.00

  16,17,18 czerwca 2021 r. (środa, czwartek, piątek)

  Egzamin ósmoklasisty 2021

   

  Termin dodatkowy dla uczniów , którzy nie mogli przystąpić do egzaminu

  26 maja 2021r. (środa)

  Dzień Matki

  do 2 czerwca 2021r. (środa)

  Wystawianie proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

   

  do 14 czerwca 2020 r.(środa)

  Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

  3 czerwca 2021r.(czwartek)

   

  Boże Ciało

  4 czerwca 2021 r.(piątek)

  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
  -wychowawczych
    z godzin D

  16 czerwca 2021r. (środa)

   

  Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

   czerwiec  2021r. (poniedziałek)

  Dni Sportu- Powiatowy Turniej piłki nożnej chłopców klas młodszych, Powiatowy  Turniej piłki nożnej dziewcząt o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły, Olimpiada zerówkowicza,

  24 czerwca 2021r. (czwartek)

   

  Pożegnanie klas VIII

  25 czerwca 2021r. (piątek)

  Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas  0-7

  Msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela

  30 czerwca 2021 r. (środa)

  Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej

  23–27 sierpnia 2021 r.

  Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

  cały rok

  Spotkania związane z promocją zdrowia oraz odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznych i Internetu

  Organizacjapracy szkoły

   

  Godziny pracy szkoły: 700–1900    

   

  Godziny pracy świetlicy szkolnej700–1730

   

  Godziny pracy oddziałów przedszkolnych 10 godzinnych: 700-1700  

   

  Godziny pracy biblioteki: 800-1600                          

   

  Dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych rozpoczynają się o godzinie  745     

   

  Godziny zajęć dydaktycznych w klasach I – VIII: według planu w godz800  – 1730    

   

  Gabinet lekarski czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1505  

   

   

  kadra pedagogiczna

   

  Dyrektor szkoły - p. Anna Zalewska  - edukacja wczesnoszkolna

  Wicedyrektor - p. Agnieszka Łodyga – język polski

  Wicedyrektor - p. Elżbieta Brygoła - informatyka

  Kierownik świetlicy szkolnej p. - Lidia Ładno – przyroda

   

  • Greta Baltaziuk-Gałązka     - nauczyciel języka polskiego
  • Małgorzata Postolska             - nauczyciel języka polskiego
  • Marzena Grudzińska               - nauczyciel języka polskiego
  • Rusiecka-Kędziora Jolanta  nauczyciel języka polskiego
  • Dorota  Karczewska-Czapska - nauczyciel języka polskiego dla obcokrajowców
  • Ewelina Spychała          - nauczyciel języka angielskiego, techniki i plastyki
  • Olga Witek                - nauczyciel języka angielskiego
  • Sylwia Kęsicka - Bogusz    - nauczyciel języka angielskiego
  • Emilia Dębska                         - nauczyciel języka angielskiego
  • Agnieszka Grygielewicz          - nauczyciel języka niemieckiego
  • Lucyna Blacharska         - nauczyciel matematyki 
  • Kinga Mucha                   – nauczyciel matematyki i informatyki
  • Agata Cecotka                   - nauczyciel matematyki
  • Grażyna Zdun                 - nauczyciel matematyki
  • Magdalena Kozioł             - nauczyciel matematyki
  • Elwira Czyż                        - nauczyciel przyrody, biologii, wdż
  • Kubaszek Dobrawa -          - nauczyciel przyrody, biologii i chemii
  • Teresa Klukowska               - nauczyciel chemii, fizyki
  • Jolanta Królak                   - nauczyciel fizyki
  • Monika Jarzębska            - nauczyciel geografii
  • Małgorzata Domeradzka  - nauczyciel historii
  • Bartosiak Maria               - nauczyciel historii
  • Jurkowska Kinga              - nauczyciel historii
  • Małgorzata Lewandowska  - nauczyciel muzyki
  • Małgorzata Tomkiewicz   -nauczyciel plastyki, techniki i informatyki
  • Mariola Żylak             – nauczyciel historii i WOS
  • Beata Kowalczyk                - nauczyciel w-f
  • Sebastian Reczek              - nauczyciel w-f, instruktor pływania
  • Tomasz Rokita                   - nauczyciel w-f, trener piłki nożnej, prezes UKS
  • Jacek Rudzki                   - nauczyciel w-f, instruktor pływania
  • Agata Zychowicz          - nauczyciel w-f, instruktor pływania
  • Anna Ratyńska            - nauczyciel religii
  • Janina Piekut              - nauczyciel religii
  • Ks. Jacek Skoczylas      - nauczyciel religii
  • Marzanna Barys                - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. I a, wdż
  • Katarzyna Lulko                 – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. I b
  • Dorota Perl               - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. I c
  • Agnieszka Kraus          - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. III a 
  • Monika Ufnal                                    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. III b 
  • Hanna Zawadka                    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. II b
  • Eliza Lalak                        - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. III c
  • Grażyna Suchodolska     - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. II a, doradztwo zawodowe, wdż
  • Agnieszka Książek        - nauczyciel wychowania przedszkolnego - 0 b
  • Jolanta Czyżkowska            - nauczyciel wychowania przedszkolnego - 0 b
  • Anna Pessel               - nauczyciel wychowania przedszkolnego - 0 a
  • Monika Nowak            - nauczyciel wychowania przedszkolnego - 0 a
  • Bogusłąwa Abramowska   - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej 
  • Kamila Tarczyńska           - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej
  • Paulina Białoskurska  - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej
  • Justyna Kalinowska         - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej
  • Katarzyna Mettel          - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej
  • Weronika Araszkiewicz - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej
  • Urszula Kielak-Bartnicka          - nauczyciel wspomagający 
  • Małgorzata Gałązka    - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej
  • Aneta Ciarkowska             - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej
  • Ilona Skwarek                 - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej
  • Ewa Jurczuk                  - pedagog
  • Magdalena Sędek       - psycholog szkolny
  • Katarzyna Filipczak-Maślanka   – logopeda
  • Agnieszka Rybak           - surdopedagog
  • Olga Bartnicka- zajęcia rewalidacyjne
  • Adam Kur                     - nauczyciel rytmiki
  • Marzena Król                - bibliotekarz
  • Bożena Swatko            - bibliotekarz
  • Grażyna Kałczewiak  - nauczyciel świetlicy szkolnej     
  • Mariola Zychowicz      - nauczyciel świetlicy szkolnej  
  • Aneta Syryjczyk      - nauczyciel świetlicy szkolnej  
  • Renata Dutkiewicz       - nauczyciel świetlicy szkolnej

  Kredka5

     

  •  
  •  
  • Anna Pyszel                 - starszy specjalista
  • Karolina Nowakowska - główna księgowa
  • Ewa Mroczkowska       – starszy referent
  • Urszula Abelska          - starszy intendent
  • Michał Szuba            - informatyk
  • Małgorzata Kowalczyk – kucharka
  • Ewa Bakuła                  - pomoc kuchenna
  • Honorata Matak      - pomoc kuchenna
  • Anna Bieńko           - pomoc kuchenna
  • Natalia Proczka           – woźna oddziałowa gr. O
  • Agnieszka Górska       – pracownik do prac lekkich  
  • Renata Szuba         – pracownik do prac lekkich
  • Anna Przysowa             – pracownik do prac lekkich
  • Agnieszka Trąbińska   - pracownik do prac lekkich
  • Anna Zając                  - pracownik do prac lekkich
  • Stanisław Górski          - konserwator
  • Ryszard Szczęsny       - konserwator                               
  • Karolina Dylińska        - pomoc nauczyciela
  • Anna Palinowska          pomoc nauczyciela
  • Eliza Cudna           pomoc nauczyciela