ORGANIZACJA ROKU 2021/22

Kalendarz roku 21

Kalendarz

 

Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego.  Pasowanie klas pierwszych.  

15 września 2021 r.(piątek)

Sprzątanie świata

7 września 2018r (wtorek) kl 1-3

9 września 2018 r.(czwartek) kl 4-8 i 0

Zebrania z rodzicami

27 września (poniedziałek)

Dzień Języków Obcych

30 września 2021 r.(czwartek)

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

1 października 2021r. (piątek)

Dzień Tabliczki Mnożenia

13 października 2021 r.(środa)

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

14 października 2021r. (czwartek)

Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2021 r. (piątek)

Dzień Papieża Jana Pawła II

październik 2021r.

Dzień Sudoku

1 listopada 2018 r.(poniedziałek)

Wszystkich Świętych

10  listopada 2021 r.(środa)

Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość szkolna

11 listopada 2021r. (czwartek)

Narodowe Święto Niepodległości

12 listopada 2021r. (piątek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

16 listopada 2021r (wtorek) kl 0-3

18 listopada 2021 r.(czwartek) kl 4-8

 Zebrania z rodzicami

21 listopada 2021r.

Światowy Dzień Życzliwości  i Pozdrowień

30 listopada 2021 r.(wtorek)

Andrzejki szkolne

grudzień 2021r.

Akcja świąteczna dla dzieci z Domu Dziecka „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”

6 grudnia 2021 r.(poniedziałek)

Mikołajki szkolne

14 grudnia 2021 r. (wtorek) kl. 0-3

16 grudnia 2022r (czwartek) kl 4-8

Zebrania z rodzicami. Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

22 grudnia 2021 r.(środa)

Wigilia szkolna (ewentualnie Jasełka)

23 grudnia 2021 r.–1 stycznia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

28 stycznia 2022 r.(piątek)

Bal karnawałowy

 do 21 stycznia 2022 r.(środa)

 Wystawianie ocen śródrocznych

6 stycznia 2022 r. (czwartek)

Święto Trzech Króli

7 stycznia 2022r. (piątek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

24stycznia 2022r. (poniedziałek)

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

od 31 stycznia 2022r.  do 13 lutego 2022r

Ferie zimowe

22 stycznia 2022r. (wtorek)

Klasowe uroczystości związane z dniem Babci i Dziadka (w zależności od sytuacji pandemicznej)

16 lutego 2022 r. (środa)

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły za semestr I roku szk. 2021/2022

25 stycznia 2022r (wtorek) 0-3

27 stycznia 2022r. (czwartek) 4-8

 Zebrania z rodzicami-podsumowanie semestru  I

14 lutego 2022 r.(czwartek)

Szkolne walentynki

8 marca 2022 r.(piątek)

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

15 marca 2022 r. (wtorek) kl. 0-3

17 marca 2022r   (czwartek) kl 4-8

Dzień otwarty dla rodziców

21 marca 2022r. (poniedziałek)

Dzień Sportu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

 kwiecień 2022

Rekolekcje

7 kwietnia 2022 r.(czwartek)

Szkolny Dzień Zdrowia

13 kwietnia 2022r. (środa)

Dzień Kostki Rubika

14 – 19 kwietnia 2022r

Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia (piątek)

Światowy Dzień Ziemi – akcja ,,Przyjdź ubrany na zielono”

4 maja 2022r. (środa)

Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystość

1 maja 2022r.(niedziela)

Święto Pracy

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

3 maja 2022r.(wtorek)

Święto Konstytucji 3 Maja- udział w uroczystości miejskiej

9 maja 2022r (poniedziałek)

Dzień Patrona Szkoły

17  maja 2022r.(wtorek) klasy 0-3

19 maja 2022r (czwartek) klasy 4-8

Dzień otwarty dla rodziców, powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

26 maja 2022r. (piątek)

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

24 – 26 maja 2022r.

Egzamin Ósmoklasisty

do 31 maja 2022r. (piątek)

Wystawienie proponowanych ocen na koniec roku.

1 czerwca 2022 r.(środa)

Dzień Dziecka

do 10 czerwca 2022 r.(piątek)

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

 14 czerwca 2022 r.(wtorek)

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

13-15 czerwca 2022r.

Dodatkowy termin Egzaminu Ósmoklasisty

 czerwiec 2022r. (wtorek)

Turniej o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły

16 czerwca 2022r. (czwartek)

Boże Ciało

17 czerwca 2022r. (piątek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

24 czerwca 2022r. (piątek)

Uroczyste zakończenie zajęć dyd.--wychowawczych

29 czerwca 2022r. (środa)

Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej

24–26 sierpnia 2022r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

organizacja roku 

  

 

 

 Godziny pracy szkoły: 700–1900   

 

 Godziny pracy świetlicy szkolnej700–1730

 

 Godziny pracy oddziałów przedszkolnych 10 godzinnych: 700-1700  

 

 Godziny pracy biblioteki: 800-1600                          

 

 Dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych rozpoczynają się o godzinie  745     

 

  

 Gabinet lekarski czynny od poniedziałku do czwartrku w godzinach 730-1505 

 

 

 

Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły - p. Krystian Matuszewski - nauczyciel języka polskiego

Wicedyrektor - p. Agnieszka Łodyga – język polski

Wicedyrektor - p. Elżbieta Brygoła - informatyka

                           p. Renata Maciejec - przyroda, biologia

Kierownik świetlicy szkolnej p. - Lidia Ładno – przyroda

 

§   Greta Baltaziuk-Gałązka      - nauczyciel języka polskiego

§   Małgorzata Postolska               - nauczyciel języka polskiego

§   Marzena Grudzińska                 - nauczyciel języka polskiego

§   Rusiecka-Kędziora Jolanta    - nauczyciel języka polskiego

§   Grażyna Kałczewiak            - nauczyciel języka polskiego

§  Dorota  Karczewska-Czapska  - nauczyciel języka polskiego dla obcokrajowców

§  Ewelina Spychała               - nauczyciel języka angielskiego, techniki i plastyki

§   Olga Witek                     - nauczyciel języka angielskiego

§   Sylwia Kęsicka – Bogusz            - nauczyciel języka angielskiego

§   Agnieszka Grygielewicz             - nauczyciel języka niemieckiego

§   Lucyna Blacharska              - nauczyciel matematyki 

§   Kinga Mucha                    – nauczyciel matematyki, informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa

§   Agata Cecotka                           - nauczyciel matematyki

§   Grażyna Zdun                   - nauczyciel matematyki

§   Magdalena Kozioł               - nauczyciel matematyki

§   Elwira Czyż                                - nauczyciel przyrody, biologii, wdż

§   Dajana Kaska                             - nauczyciel przyrody, biologii i chemii

§   Monika Jajeśniak                      - nauczyciel fizyki

§   Monika Jarzębska              - nauczyciel geografii

§   Małgorzata Domeradzka       - nauczyciel historii

§   Jurkowska Kinga                - nauczyciel geografii

§   Małgorzata Lewandowska         - nauczyciel muzyki

§   Małgorzata Tomkiewicz        -nauczyciel plastyki, techniki i informatyki

§   Mariola Żylak                   – nauczyciel historii i WOS

§   Beata Kowalczyk                       - nauczyciel w-f

§   Sebastian Reczek                      - nauczyciel w-f, instruktor pływania

§   Tomasz Rokita                           - nauczyciel w-f, trener piłki nożnej, prezes UKS

§   Jacek Rudzki                   - nauczyciel w-f, instruktor pływania

§   Agata Zychowicz               - nauczyciel w-f, instruktor pływania

§   Anna Ratyńska                  - nauczyciel religii

§   Janina Piekut                   - nauczyciel religii

§   Ks. Jacek Skoczylas           - nauczyciel religii

§   Agnieszka Kraus                - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. Ia 

§   Renata Krasnodębska          - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. Ib

§   Hanna Gorzałka                 - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. Ic 

§   Marzanna Barys                        - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. IIa, wdż

§   Agnieszka Królak                       – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. IIb

§   Eliza Lalak                      - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. IIc

§   Grażyna Suchodolska           - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. IIIa, doradztwo zawodowe, wdż

§   Hanna Zawadka/B. Kupiec       - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. IIIb

§   Dorota Perl                                - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. IIIc

§   Agnieszka Książek              - nauczyciel wychowania przedszkolnego - 0b

§   Mariola Zychowicz              - nauczyciel wychowania przedszkolnego - 0b

§   Anna Pessel                     - nauczyciel wychowania przedszkolnego - 0a

§   Monika Nowak                  - nauczyciel wychowania przedszkolnego - 0a

§   Kamila Tarczyńska             - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej

§   Paulina Białoskurska                 - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej

§   Justyna Kalinowska             - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej

§   Katarzyna Mettel              - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej

§   Weronika Araszkiewicz        - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej

§   Urszula Kielak-Bartnicka      - nauczyciel wspomagający 

§   Małgorzata Gałązka            - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej

§   Aneta Ciarkowska    - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej

§   Karolina Dylińska    - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej

§   Anna Palinowska  - nauczyciel wspomagający w kl. integracyjnej

§   Ewa Jurczuk                              - pedagog

§   Magdalena Sędek               - psycholog szkolny

§   Katarzyna Filipczak-Maślanka – logopeda

§   Agnieszka Rybak               - surdopedagog

§   Marzena Król                   - bibliotekarz

§   Bożena Swatko                 - bibliotekarz

§   Elżbieta Zaręba                - nauczyciel świetlicy szkolnej     

§   Renata Maciejec                       - nauczyciel świetlicy szkolnej  

§   Aneta Syryjczyk               - nauczyciel świetlicy szkolnej  

§   Renata Dutkiewicz                    - nauczyciel świetlicy szkolnej

§   Monika Ufnal                   - nauczyciel świetlicy szkolnej 

 

pracownicy niepedagogiczni

§   Anna Pyszel                               - starszy specjalista

§   Karolina Nowakowska                - główna księgowa

§   Ewa Mroczkowska                     – starszy referent

§   Urszula Abelska                        - starszy intendent

§   Michał Szuba                  - informatyk

§   Małgorzata Kowalczyk         – kucharka

§   Ewa Bakuła                                - pomoc kuchenna

§   Honorata Matak               - pomoc kuchenna

§   Anna Bieńko                    - pomoc kuchenna

§   Natalia Proczka                         – woźna oddziałowa gr. O

§   Agnieszka Górska                      – pracownik do prac lekkich  

§   Renata Szuba                  – pracownik do prac lekkich

§   Anna Przysowa                          – pracownik do prac lekkich

§   Agnieszka Trąbińska           - pracownik do prac lekkich

§   Anna Zając                                - pracownik do prac lekkich

§   Justyna Bąk                                - pracownik do prac lekkich

§   Stanisław Górski               - konserwator

§   Ryszard Szczęsny             - konserwator

§   Eliza Cudna                    - pomoc nauczyciela

§   Natalia Zawada                - pomoc nauczyciela

§   Anna Lasek                    - pomoc nauczyciela

  


Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego.  Pasowanie klas pierwszych.  

15 września 2021 r.(piątek)

Sprzątanie świata

7 września 2018r (wtorek) kl 1-3

9 września 2018 r.(czwartek) kl 4-8 i 0

Zebrania z rodzicami

27 września (poniedziałek)

Dzień Języków Obcych

30 września 2021 r.(czwartek)

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

1 października 2021r. (piątek)

Dzień Tabliczki Mnożenia

13 października 2021 r.(środa)

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

14 października 2021r. (czwartek)

Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2021 r. (piątek)

Dzień Papieża Jana Pawła II

październik 2021r.

Dzień Sudoku

1 listopada 2018 r.(poniedziałek)

Wszystkich Świętych

10  listopada 2021 r.(środa)

Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość szkolna

11 listopada 2021r. (czwartek)

Narodowe Święto Niepodległości

12 listopada 2021r. (piątek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

16 listopada 2021r (wtorek) kl 0-3

18 listopada 2021 r.(czwartek) kl 4-8

 Zebrania z rodzicami

21 listopada 2021r.

Światowy Dzień Życzliwości  i Pozdrowień

30 listopada 2021 r.(wtorek)

Andrzejki szkolne

grudzień 2021r.

Akcja świąteczna dla dzieci z Domu Dziecka „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”

6 grudnia 2021 r.(poniedziałek)

Mikołajki szkolne

14 grudnia 2021 r. (wtorek) kl. 0-3

16 grudnia 2022r (czwartek) kl 4-8

Zebrania z rodzicami. Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

22 grudnia 2021 r.(środa)

Wigilia szkolna (ewentualnie Jasełka)

23 grudnia 2021 r.–1 stycznia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

28 stycznia 2022 r.(piątek)

Bal karnawałowy

 do 21 stycznia 2022 r.(środa)

 Wystawianie ocen śródrocznych

6 stycznia 2022 r. (czwartek)

Święto Trzech Króli

7 stycznia 2022r. (piątek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

24stycznia 2022r. (poniedziałek)

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

od 31 stycznia 2022r.  do 13 lutego 2022r

Ferie zimowe

22 stycznia 2022r. (wtorek)

Klasowe uroczystości związane z dniem Babci i Dziadka (w zależności od sytuacji pandemicznej)

16 lutego 2022 r. (środa)

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły za semestr I roku szk. 2021/2022

25 stycznia 2022r (wtorek) 0-3

27 stycznia 2022r. (czwartek) 4-8

 Zebrania z rodzicami-podsumowanie semestru  I

14 lutego 2022 r.(czwartek)

Szkolne walentynki

8 marca 2022 r.(piątek)

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

15 marca 2022 r. (wtorek) kl. 0-3

17 marca 2022r   (czwartek) kl 4-8

Dzień otwarty dla rodziców

21 marca 2022r. (poniedziałek)

Dzień Sportu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

 kwiecień 2022

Rekolekcje

7 kwietnia 2022 r.(czwartek)

Szkolny Dzień Zdrowia

13 kwietnia 2022r. (środa)

Dzień Kostki Rubika

14 – 19 kwietnia 2022r

Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia (piątek)

Światowy Dzień Ziemi – akcja ,,Przyjdź ubrany na zielono”

4 maja 2022r. (środa)

Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystość

1 maja 2022r.(niedziela)

Święto Pracy

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

3 maja 2022r.(wtorek)

Święto Konstytucji 3 Maja- udział w uroczystości miejskiej

9 maja 2022r (poniedziałek)

Dzień Patrona Szkoły

17  maja 2022r.(wtorek) klasy 0-3

19 maja 2022r (czwartek) klasy 4-8

Dzień otwarty dla rodziców, powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

26 maja 2022r. (piątek)

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

24 – 26 maja 2022r.

Egzamin Ósmoklasisty

do 31 maja 2022r. (piątek)

Wystawienie proponowanych ocen na koniec roku.

1 czerwca 2022 r.(środa)

Dzień Dziecka

do 10 czerwca 2022 r.(piątek)

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

 14 czerwca 2022 r.(wtorek)

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

13-15 czerwca 2022r.

Dodatkowy termin Egzaminu Ósmoklasisty

 czerwiec 2022r. (wtorek)

Turniej o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły

16 czerwca 2022r. (czwartek)

Boże Ciało

17 czerwca 2022r. (piątek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

24 czerwca 2022r. (piątek)

Uroczyste zakończenie zajęć dyd.--wychowawczych

29 czerwca 2022r. (środa)

Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej

24–26 sierpnia 2022r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych