ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Godziny pracy szkoły   700   – 1900  

Godziny pracy świetlicy szkolnej   700 –   1730

Godziny pracy 5 godz. oddziału przedszkolnego 730- 1230 lub 1300   w dniu zajęć religii

                              1230- 1700 lub 1300   -1730 w dniu odbywania się zajęć religii

Godziny pracy 10 godz. oddziału przedszkolnego 700- 1700

Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godzinie 745

Godziny zajęć dydaktycznych w klasach I – VI     800   – 1530      

 

Informacje bieżące:

 • Nauka dzieci odbywa się w systemie zmianowym,
 • Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej u p. Lidii Ładno - kierownika świetlicy
 • Zapisy na obiady u p. Urszuli Abelskiej - intendenta szkoły
 • Uczniowie są zwalniani z pierwszych i ostatnich lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych w przypadku nieobecności w pracy nauczyciela prowadzącego dane zajęcie edukacyjne po wcześniejszym powiadomieniu przez wychowawcę klasy,
 • Bardzo prosimy, aby dzieci przychodziły na wyznaczone godziny i nie spóźniały się na zajęcia,
 • Wszystkich uczniów obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły, a także budynku szkoły bez opieki nauczyciela,
 • Na terenie szkoły obowiązuje obuwie ( kapcie, halówki, tenisówki) na jasnych spodach na wszystkich zajęciach edukacyjnych, również na dyskotekach i zabawach okolicznościowych,
 • Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje dzieci dowolny strój sportowy: dres, krótkie spodenki i bluzeczki z krótkim rękawem,
 • Na uroczystościach szkolnych (święta, akademie, ważne wydarzenia w życiu szkoły) obowiązuje tradycyjny strój galowy składający się z białej koszuli , bluzeczki, ciemnych spodni lub spódnicy,
 • Dbamy o estetyczny, schludny wygląd ucznia. Wprowadzamy zakaz malowania paznokci, noszenia wiszących kolczyków.

KADRA PEDAGOGICZNA

w roku szkolnym 2016/2017

 

Dyrektor szkoły - p. Anna Zalewska  - edukacja wczesnoszkolna

Wicedyrektor - p. Renata Maciejec – przyroda

Wicedyrektor - p. Elżbieta Brygoła - informatyka

Kierownik świetlicy szkolnej p. - Lidia Ładno – przyroda

 

Greta Baltaziuk-Gałązka - nauczyciel języka polskiego

Renata Engelbrecht       - nauczyciel języka polskiego

Marzena Grudzińska       - nauczyciel języka polskiego

Lena Reda             - nauczyciel języka angielskiego

Olga Lipińska           - nauczyciel języka angielskiego

Emilia Padzik           – nauczyciel języka angielskiego

Lucyna Blacharska          – nauczyciel matematyki

Agata Cecotka                 - nauczyciel matematyki

Elwira Czyż                     - nauczyciel przyrody

Małgorzata Domeradzka - nauczyciel historii, muzyki, plastyki

Aneta Gontarska        –nauczyciel historii

Małgorzata Tomkiewicz -nauczyciel informatyki, plastyki, techniki

Beata Kowalczyk             - nauczyciel w-f, instruktor pływania

Sebastian Reczek           - nauczyciel w-f, instruktor pływania

Tomasz Rokita               - nauczyciel w-f , trener piłki nożnej, prezes UKS

Janina Piekut          - nauczyciel religii

Ks. Piotr Milewski     - nauczyciel religii

Marzanna Barys           - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Renata Dutkiewicz     - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Hanna Gorzałka             – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Renata Krasnodębska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Kraus       - urlop macierzyński

Agnieszka Królak     - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  

Agnieszka Książek    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Beata Kupiec               -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Eliza Lalak                 -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Łodyga   – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dorota Perl          - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Grażyna Suchodolska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jolanta Czyżkowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Aneta Syryjczyk     –nauczyciel wychowania przedszkolnego

Anna Pessel         - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Monika Nowak       - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Gugała Sylwia       - nauczyciel wspomagający kl. integracyjnej

Agnieszka Nowak     - nauczyciel wspomagający kl. integracyjnej

Mariańczyk Mirosława – nauczyciel wspomagający kl. integracyjnej

Bogumiła Wróblewska - nauczyciel wspomagający kl. integracyjnej

Paulina Białoskurska - nauczyciel wspomagający kl. integracyjnej

Justyna Kalinowska  - nauczyciel wspomagający kl. integracyjnej

Katarzyna Mettel      - nauczyciel wspomagający kl. integracyjnej

Ewa Jurczuk              - pedagog

Magdalena Sędek   - psycholog szkolny

Katarzyna Filipczak- Maślanka   – logopeda

Aneta Wiktorowicz  - logopeda

Agnieszka Rybak    - surdopedagog

Iwona Kowalczyk      – nauczyciel muzykoterapii

Adam Kur                  - nauczyciel rytmiki

Beata Sałajczyk    – urlop na poratowanie zdrowia, bibliotekarz

Bożena Swatko     - nauczyciel świetlicy szkolnej, bibliotekarz

Elżbieta Czapska      - nauczyciel świetlicy szkolnej

Karolina Durka      - nauczyciel świetlicy szkolnej

Magdalena Kruś–Rowicka – urlop macierzyński, nauczyciel świetlicy

Monika Ufnal        - nauczyciel świetlicy szkolnej      

Elżbieta Zaręba     - nauczyciel świetlicy szkolnej  

Agata Zychowicz        –nauczyciel świetlicy szkolnej

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI SZKOŁY

     

       Anna Pyszel                 -starszy specjalista

       Karolina Nowakowska -główna księgowa

       Agata Rokicka             –starszy referent

       Urszula Abelska           -starszy intendent

       Marcin Wachnicki        - informatyk

    Małgorzata Kowalczyk –kucharka

       Ewa Bakuła                 -pomoc kuchenna

    Barbara Zawadzka   -pomoc kuchenna

    Danuta Książek      -pomoc kuchenna

    Iwona Bakuła              – woźna oddziałowa gr. O

      Agnieszka Górska       –pracownik do prac lekkich  

      Małgorzata Krzyżanowska –pracownik do prac lekkich

       Hanna Krzyżanowska- Korzeń -pracownik do prac lekkich

       Grażyna Kazimierczyk –pracownik do prac lekkich

       Ewa Podgórska          –pracownik do prac lekkich

       Agnieszka Trąbińska -pracownik do prac lekkich

       Anna Zając                 -pracownik do prac lekkich

      Stanisław Górski         -konserwator

      Ryszard Szczęsny     -konserwator                               

      Małgorzata Sędek      -pomoc nauczyciela

 

 Kalendarz Szkolny 2016/2017

 1 IX 2016 (czw) ......... Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

17 IX 2016 (sob) ................Akcja ,,Sprzątanie świata 2016”odpracowujemy 31.10.2016 (pon.przed 1XI) 

14 X 2016 (pt) .....................Dzień Edukacji Narodowej 

31 X 2016 (pon) ………………odpracowany 17 IX 2015 sobota akcją ,,Sprzątanie świata 2016” 

1 XI 2016 (wt) ………………..Wszystkich Świętych

11 XI 2016 (pt) …………....Święto Niepodległościowe dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

23 – 31 XII 2016...............Zimowa przerwa świąteczna

1 I 2017 (ndz) ………………. Nowy Rok 

6 I 2017 (pt) ………………….Święto Trzech Króli dzień wolny od zajęć 

13 – 26 II 2017 .................Ferie zimowe dla woj. mazowieckiego 

13 –18 IV 2017 ...................Wiosenna przerwa świąteczna 

1 V 2017 (pon) ………………… 1 Maja dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

3 V 2017 (śr) ………………….3 Maja dzień wolny od zajęć dydaktycznych

8 V 2017 (pon) ………………….Dzień Patrona Szkoły 

3 VI 2017 (sob) ……………… Festyn Rodzinny odpracowujemy 16.06.2017 (pt. po Bożym Ciele)

15 VI 2017 (czw) ……………Boże Ciało dzień wolny od zajęć 

23 VI 2017 (pt)....................Zakończenie roku szkolnego 2016/17

24VI – 31 VIII 2017 .........Wakacje

 

Tematyka i plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp.

Zadania i formy realizacji

Odpowiedzialny za realizację

Termin

Kl. 0-III

Kl. IV- VI

1

Klasowe zebranie organizacyjne, wybór Rad Klasowych Przypomnienie treści dokumentacji programowej szkoły: Statutu Szkoły, WSO, PSO, regulaminu bezpieczeństwa itp.

Przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

15.IX. 2016 (czwartek)

 

 

20.IX.2016

(wtorek)

13.IX.2016

(wtorek)

 

 

20.IX.2016

(wtorek)

2

 • Zorganizowanie zebrań klasowych połączonych z dniami otwartymi z udziałem wszystkich nauczycieli
 • Konsultacje indywidualne- przedstawianie informacji o uczniach.
 • Informowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen za I półrocze oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.
 • Konsultacje indywidualne- przedstawianie informacji o uczniach.
 • Poinformowanie rodziców o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.

 

Dyrektor szkoły, nauczyciele zajęć edukacyjnych

 

 

dyżury nauczycieli

w dni otwarte

w godz. 18:00 – 20:00

czwartek

10.XI.2016

 

 

 

15.XII.2016

 

 

30.III.2017

 

 

 

25.V.2017

 

Wtorek

8.XI.2016

 

 

 

13.XII.2016

 

 

28.III.2017

 

 

 

30.V. 2017

 

3

Zebranie ogólne na sali gimnastycznej połączone z pedagogizacją rodziców na temat: ,,Konstruktywne dyscyplinowanie uczniów, czyli prawie wszystko o dyscyplinie w szkole”.

 

 

Dyrektor szkoły,

Pedagog, pracownik Centrum Edukacji AZ

nauczyciele zajęć edukacyjnych

wychowawcy klas

 

 

9 II 2017

czwartek

godz. 17:00

 

9 II 2017

czwartek godz. 17:00

 

4

Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców uczniów kl. I a, b

Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych

 

   IV. 2017

 

 

5

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole (podstawowy kierunek polityki oświatowej)

 

E. Jurczuk,

M. Sędek

 

  

V. 2017

 

 

        Zapraszamy rodziców na imprezy klasowe i szkolne w szczególności na:

 

 • Zabawę Noworoczną ( czwartek,   5 I. 2017)
 • Dzień Patrona Szkoły ( wtorek 9. V. 2017)
 • Festyn Rodzinny ( sobota, 3.VI. 2017)
 • Turniej o puchar przechodni Dyrektora Szkoły (czerwiec)
 • Zakończenie roku szkolnego 2016/17 (piątek, 30 czerwca 2017)
 • Uroczystości wewnątrzklasowe .                                                              

 

 Wykaz kół zainteresowań

 

Lp.

Nazwa koła

Nauczyciel prowadzący

Ilość godz. Rodzaj płatności

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

U K S

Koło sportowo-taneczne

Zajęcia piłki siatkowej

Koło teatralne

Gimnastyka artystyczna

Chór szkolny

Koło literackie

Koło miłośników poezji

 

 

S. Reczek

S. Reczek

S. Reczek

H. Gorzałka

B. Kowalczyk

M. Domeradzka

R. Engelbrecht

G. Baltaziuk

 

 

1 godz. S.

1 godz. S.

2 godz. S

1 godz. S

1 godz. S

1 godz. S

1 godz. S.

1 godz. S.

 

 

 Dodatkowo każdy nauczyciel w ramach udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej prowadzi społecznie 2 godz. zajęć tygodniowo o charakterze artystycznym, przedmiotowym, wyrównawczym lub opiekuńczym.

 wykaz kół zainteresowań ------>POBIERZ

 

Ponadto w szkole prowadzone są zajęcia z zakresu terapii:

 • logopedycznej    20 godz.  
 • pedagogicznej   20 godz.
 • psychologicznej 20 godz.
 • reedukacji           7 godz.    

  Dla klas integracyjnych I a, II a, III a, IV a, IV b i V a przeznaczono na dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój dziecka 46 godzin w tym 4 w etacie:

 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - 21 godz.
 • zajęcia z oligofrenopedagogiki –3 godz.
 • muzykoterapię – 5 godz.
 • zajęcia logopedyczne – 8 godz.
 • zajęcia arteterapii - 4 godz.
 • zajęcia z surdopedagogiem – 3 godz.
 • konsultacji psychologicznych – 2 godz. w etacie psychologa    

          

Międzyszkolne i powiatowe konkursy przedmiotowe

organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6

im. H. Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim

w roku szkolnym 2016/17

 

Lp

Nazwa konkursu

organizatorzy

Termin etapów konkursu

szkolnego

powiatowego

1

XIV Powiatowy Konkurs       ,,Doskonały matematyk”         dla uczniów klas II-III

A. Łodyga

E. Lalak

B. Kupiec

 

IV 2017

 

V 2017

2

XV Powiatowy Konkurs       Matematyczny dla uczniów klas IV-VI

L. Blacharska

A. Cecotka

 

 

IV 2017

 

   V 2017

3

X Powiatowy Konkurs     Historyczny

M. Domeradzka

B. Sałajczyk

A. Nowak

III 2017

   III 2017

4

Międzyszkolny Konkurs

,, Z ortografią za pan brat” dla uczniów klas IV-VI

M. Grudzińska

R. Engelbrecht

G. Baltaziuk

B. Wróblewska

 

 

   III 2017

 

 

     IV 2017

5

V Powiatowy Konkurs   Języka Angielskiego dla uczniów kl. IV-VI

O. Lipińska

L. Reda

E. Padzik

 

   III 2017

 

     III 2017

6

IX Międzyszkolny Konkurs ,,Zdrowo i bezpiecznie „

G. Suchodolska

J. Piekut, E. Czyż,

R. Krasnodębska

   X   2016

       V 2017

7

 

 

VII Halowy Turniej piłki    nożnej o puchar dyrektora   szkoły

T. Rokita

S. Reczek

M. Domeradzka

 

--------------

1 tydzień VI

8

 

IV Turniej Powiatowy piłki nożnej klas młodszych

T. Rokita

S. Reczek

 

---------------

połowa VI

9

 

 

VIII Olimpiada Zerówkowicza

J. Czyżkowska

A. Książek

A. Syryjczyk

 

--------------

połowa VI

10

 

 

Dzień otwarty szkoły. Zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. O i I

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

--------------

Połowa VI

11

IV Powiatowy Konkurs Integracyjny ,,Razem poza horyzont”

Nauczyciele wspomagający

   II 2016

Połowa IV

 

Fakultatywne zajęcia wychowania fizycznego na basenie

w roku szkolnym 2016-2017

W każdy czwartek począwszy od 22 IX 2016 r. odbywać się będą zajęcia na basenie dla klas IV wg grafiku:

Klasa

czas lek.

Liczba uczniów

wychowawca klasy

Wyjazd ze szkoły

Czas- opiekun

Wyjazd z basenu do szkoły

Czas- opiekun

Przebieranie na basenie

Czas zajęć na basenie

Przerwa obiadowa

IV A

1-2 lek.

20 uczniów

M. Domeradzka

8:00

p. Sebastian

Reczek

9:35

p. Agata

Zychowicz

8:10 - 8:20

9:20 - 9:30

8:20 - 9:20

 

I przerwa

11:30 – 11:45

IV C

3-4 lek.

22 uczniów

B. Kowalczyk

 

9:50

p. Agata

Zychowicz

11:25

p. Agata

Zychowicz

10:00 – 10:10

11:10 – 11:20

10:10 – 11:10

II przerwa

12:35 – 12:55

 

IV B

5-6 lek.

26 uczniów

M. Grudzińska

 

11:40

p. Agata

Zychowicz

13:15

p. Beata

Kowalczyk

 

11:50 – 12:00

13:00 – 13:10

12:00 – 13:00

po II przerwie

ok. 13:25

 

Terminy planowanych wyjazdów w roku szkolnym 2016/17:

 

 Semestr I                                                     

Wrzesień – 22, 29

Październik – 6, 13, 20, 27

Listopad – 3, 10, 17, 24  

Grudzień – 1, 8, 15, 22 

Styczeń – 5, 12, 19, 26       
  

 

  Semestr II

luty –2, 9

marzec – 2, 9, 16, 23, 30

kwiecień – 6, 20, 27

maj – 4, 11, 25

czerwiec –1, 8, 22

 

Przydział boksów w szatni w roku szkolnym 2016/17

Klasy IV-VI wychowawca     numer boksu

 

Klasy I-III   wychowawca       numer boksu

 

 

 

III A

integracyjna

     A. Królak

P. Białoskurska

boks nr 1

VI A

A. Cecotka

 

boks nr 4

III B

 

H. Gorzałka

boks nr 22

VI B

M. Tomkiewicz

 

szafki przy windzie na półpiętrze szatni

III C

 1. A.Łodyga

boks nr 24

VI C

S. Reczek

 

boks nr 5

III D

D. Perl

 

boks nr 24

VI D

 

G. Baltaziuk- Gałązka

 

szafki w szatni przy szatni nauczycieli oraz przy windzie na półpiętrze szatni

III E

 

M.Barys

boks nr 22

V A

integracyjna

E. Czyż

A. Nowak

boks nr 3

II A

integracyjna

A.Książek

M. Mariańczyk

boks nr 6

V B

R. Engelbrecht

szafki w szatni

przy kotłowni

II B

 

R. Dutkiewicz

 

boks nr 25

V C

L. Blacharska

szafki w szatni przy szatni nauczycieli

II C

E. Lalak

 

boks nr 26

IV A  

integracyjna

        

M.Domeradzka

J. Kalinowska

boks nr 3

II D

R.Krasnodębska

boks nr 23

IV B

integracyjna

        

B. Kowalczyk

B.Wróblewska

       boks nr 2

I A

integracyjna

B. Kupiec

S. Gugała

boks nr 6

IV C          

M.Grudzińska  

 

boks nr 27

I B

G. Suchodolska

boks nr 1

 

Przypominamy:

 • Wszyscy uczniowie zmieniają obuwie, opuszczając budynek szkoły lub wracając do niego, także podczas przerw lekcyjnych,
 • Na terenie szkoły obowiązują kapcie, halówki, tenisówki a jasnych spodach na wszystkich zajęciach edukacyjnych, również na dyskotekach i zabawach okolicznościowych,
 • Nie opuszczamy budynku szkolnego bez wiedzy nauczyciela lub wychowawcy,
 • Nie korzystamy z placu zabaw bez opieki nauczyciela,
 • Dbamy o porządek w klasowym boksie - dyżury samorządu klasy
 • Wszyscy jesteśmy gospodarzami szkoły – nie śmiecimy!