Organizacja szkoły 2011/2012

WSTĘPNA ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
w roku szkolnym 2011/12

Godziny pracy szkoły: 7.00 - 19.00
Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godzinie 7.4 5
Godziny pracy świetlicy szkolnej: 7.00 - 17.00
Godziny pracy oddziału przedszkolnego:
- I zmiana - 7.30 - 12.30 lub 13.30
w dniu odbywania się zajęć religii
- II zmiana - 12.30 - 17.30 lub 13.30 - 18.30 w dniu odbywania się zajęć religii
Godziny zajęć dydaktycznych w klasach I - VI: 8.00 - 16.25


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1 IX 2011 (czwartek) ...................................Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/12
14 X 2011 (piątek) ...............................Dzień Edukacji Narodowej
11 XI 2011 (piątek) ..............................Święto Niepodległościowe - dzień wolny od zajęć
23 - 31 XII 2011 ............................Zimowa przerwa świąteczna
6 I 2012 ..............................święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć
16 - 29 I 2012 ..............................Ferie zimowe dla woj. mazowieckiego
5 - 10 IV 2012 ............................Wiosenna przerwa świąteczna
3 IV 2012(wtorek) .............................Ogólnopolski Sprawdzian dla uczniów klas VI
1 i 3 V 2012 ..............Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
7 VI 2012 (środa)..............................Boże Ciało - dzień wolny od zajęć
29 VI 2012 (piątek)..............................Zakończenie roku szkolnego 2011/12
30 VI - 31 VIII 2012 .......................Wakacje

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW FUNKCYJNYCH

PRACOWNIK

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Ewa Jurczuk - pedagog 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-13.00
Magdalena Sędek - psycholog 8.30-13.30 8.30-10.30 12.00-16.00 8.30-15.00 8.30-15.00
Katarzyna Filipczak-Maślanka - logopeda 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-14.00 10.30-15.30 10.30-15.30
Aneta Wiktorowicz - logopeda

---

---

---

11.00-17.00

---

Beata Sałajczyk - biblioteka szkolna 8.00-14.00 9.00-15.00 8.00-14.00 9.00-15.00 8.00-14.00
Bożena Nastaga - pielęgniarka 8.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 8.00-15.00 8.00-15.00

 

KADRA PEDAGOGICZNA
w roku szkolnym 2011-2012
 1. Dyrektor szkoły - p. Zalewska Anna - nauczanie zintegrowane

 2. Wicedyrektor - p. Maciejec Renata - przyroda
 3. Kierownik świetlicy szkolnej - p. Lidia Ładno - przyroda

 4. Baltaziuk-Gałązka Greta - nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. IVD
 5. Barys Marzanna - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl.IIIC
 6. Blacharska Lucyna - nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VIC
 7. Brygoła Elżbieta - nauczyciel nauczania zintegrowanego, informatyki, urlop
 8. Cecotka Agata - nauczyciel matematyki wychowawca kl. IVC
 9. Czyż Elwira - nauczyciel przyrody, wychowawca kl. VIA
 10. Czyżkowska Jolanta - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca OB
 11. Domaradzka Małgorzata - nauczyciel nauczania zintegrowanego,muzyki, historii, wychowawca kl.VA
 12. Engelbrecht Renata - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIB
 13. Filipczak-Maślanka Katarzyna - logopeda, reedukator
 14. Gierat Ewa - nauczyciel języka angielskiego
 15. Gletkier Anna - nauczyciel wspomagający w oddziale przedszkolnym 0A
 16. Gorzałka Hanna - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IB
 17. Grudzińska Marzena - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VB
 18. Gugała Sylwia - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej IIB
 19. Jurczuk Ewa - pedagog, reedukator
 20. Kowalczyk Beata - nauczyciel w-f, wychowawca kl. VC
 21. Krasnodębska Renata - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl.IIIA
 22. Kraus Agnieszka - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl.IIIB
 23. Królak Agnieszka - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl.IA
 24. Kruś Magdalena - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej IIA
 25. Książek Agnieszka- nauczyciel nauczania zintegrowanego , wychowawca IID
 26. Kupiec Beata - nauczyciel nauczania zintegrowanego, reedukator, wychowawca kl. IIB
 27. Lalak Eliza - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IIC
 28. Leszczyńska Agnieszka- nauczyciel języka angielskiego, urlop
 29. Lipińska Olga - nauczyciel języka angielskiego,wychowawca kl. VD
 30. Łodyga Agnieszka - nauczyciel nauczania zintegrowanego, , reedukator, wychowawca kl. IC
 31. Mariańczyk Mirosława - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej -IIIA
 32. Mikulska Aleksandra - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IIA
 33. Katarzyna Śmigielska - nauczyciel rytmiki i muzykoterapii
 34. Emilia Padzik - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl. IVB
 35. Perl Dorota - nauczyciel nauczania zintegrowanego, reedukator, wychowawca kl. ID
 36. Pessel Anna - nauczyciel świetlicy szkolnej
 37. Piekut Janina - nauczyciel religii, wychowawca kl. IVA
 38. Ks. Mariusz Przywoźny - nauczyciel religii
 39. Reczek Sebastian - nauczyciel w-f, instruktor pływania
 40. Roguska Wiesława - nauczyciel matematyki
 41. Rokita Tomasz - nauczyciel w-f
 42. Toczyska Alicja - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca OA
 43. Sałajczyk Beata - nauczyciel biblioteki szkolnej
 44. Sędek Magdalena - psycholog
 45. Suchodolska Grażyna - nauczyciel nauczania zintegrowanego, historii, wychowawca kl. IIE
 46. Swatko Bożena - nauczyciel świetlicy szkolnej
 47. Syryjczyk Aneta - nauczyciel wychowania przedszkolnego w gr.0C
 48. Tomkiewicz Małgorzata - nauczyciel informatyki, plastyki, techniki
 49. Walendzik Sylwia - nauczyciel świetlicy szkolnej
 50. Wiktorowicz Aneta - logopeda
 51. Wróblewska Bogumiła - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej IVA
 52. Zawadka Michał - nauczyciel w-f, gimnastyki korekcyjnej

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI SZKOŁY

 1. Anna Gawron - sekretarka, kadrowiec
 2. Edyta Krypska - księgowa
 3. Urszula Abelska - intendent
 4. Ewa Bakuła - pracownik obsługi
 5. Agnieszka Górska - pracownik obsługi
 6. Stanisław Górski - konserwator
 7. Małgorzata Kowalczyk - kucharka
 8. Małgorzata Krzyżanowska - kucharka
 9. Hanna Krzyżanowska - Korzeń - pracownik obsługi
 10. Monika Nowak - pracownik obsługi
 11. Ewa Podgórska - szatniarka
 12. Zuzanna Sitkowska - pracownik obsługi
 13. Agnieszka Trąbińska - pracownik obsługi
 14. Anna Zając - pracownik obsługi
 15. Barbara Zawadzka - pracownik obsługi

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

 • PRZEWODNICZĄCA - pani Jolanta Szafraniak
 • ZASTĘPCA - pani Barbara Zgódka
 • SKARBNIK - pani Sylwia Grabarczyk
 • SEKRETARZ - pani Agata Gwardiak
 • CZŁONKOWIE:
  - pani Joanna Leonardziak
  - pan Arkadiusz Łukasiak
  - pani Anna Żaczek
 • KOMISJA REWIZYJNA:
  - pani Karolina Kielak
  - pani Ewa Filipiak
  -pani Agnieszka Czmoch

 

WYKAZ KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

 

 1. Koło teatralne "Szósteczka" - H. Gorzałka (2 godz.)
 2. Koło taneczno-wokalne - S.Gugała (2 godz.)
 3. Koło informatyczne - M. Tomkiewicz (1 godz.)
 4. Koło wokalne "Wesołe Nutki" - M. Domeradzka (1 godz.)
 5. Chór - M. Domeradzka (2 godz.)
 6. Koło przyrodnicze - R. Maciejec, E. Czyż (2 godz.)
 7. Koło matematyczne VIB - A. Cecotka (1 godz.)
 8. Koło matematyczne IVA, VIC - L. Blacharska (2 godz.)
 9. Koło polonistyczne - M. Grudzińska (1 godz.)
 10. Koło polonistyczne - R. Engelbrecht (1 godz.)
 11. Koło plastyczne - M. Tomkiewicz (1 godz.)
 12. U K S - t. Rokita, S. Reczek (2 godz.)
 13. Koło Warcabowe IV-VI - M. Zawadka (1 godz.)
  Dodatkowo każdy nauczyciel prowadzi społecznie zgodnie z art. 42 KN 2 godz. zajęć tygodniowo o charakterze artystycznym, przedmiotowym, wyrównawczym lub opiekuńczym. ( 45 nauczycieli naszej szkoły będzie realizowało 90 godzin takich zajęć tygodniowo)


Ponadto w szkole prowadzone są zajęcia z zakresu terapii:

 • logopedycznej (20 godz.)
 • pedagogicznej (20 godz.)
 • psychologicznej (20 godz.)
 • reedukacji (6 godz.)

Dla klas integracyjnych IIA, IIB, IIIA i IV A przeznaczono dodatkowe zajęcia ( 7 godz. dla każdej klasy), dla oddziału integracyjnego 0A, (5 godz.), łącznie 33 godziny:

 • gimnastyki korekcyjnej (8 godz.)
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (4 godz.)
 • reedukacji (6 godz.)
 • muzykoterapię (5 godz.)
 • zajęcia logopedyczne (8 godz.)
 • konsultacji psychologicznych (2 godz.)WYKAZ ORGANIZACJI UCZNIOWSKICH


Samorząd Uczniowski - opiekun - Agata Cecotka, Elwira Czyż

 • Sekcja kulturalno-oświatowa - Bogumiła Wróblewska, Agnieszka Książek Beata Sałajczyk, Magdalena Sędek, Agnieszka Kraus
 • Sekcja porządkowa - Lucyna Blacharska, Mirosława Mariańczyk, Emilia Padzik , Beata Kowalczyk Agata Cecotka, Emilia Padzik, Mirosława Mariańczyk
 • Sekcja sportowo-turystyczna - Małgorzata Domeradzka, Marzena Grudzińska, Tomasz Rokita, Michał Zawadka, Sebastian Reczek
 • Mini - Samorząd Uczniowski klas I-III - Grażyna Suchodolska, Renata Krasnodębska, Hanna Gorzałka, Agnieszka Kraus


Kronika Szkoły - Małgorzata Tomkiewicz, Elżbieta Brygoła, Anna Pessel, Sylwia Walendzik

Opieka nad stronami internetowymi szkoły - Lucyna Blacharska, Agnieszka Łodyga, Renata Engelbrecht, Małgorzata Tomkiewicz

Gazeta Szkolna - Renata Engelbrecht, Olga Lipińska "Szósteczka", Agnieszka Łodyga, Agnieszka Kraus "Smyk"

Opieka nad sztandarem - Janina Piekut, Dorota Perl, Katarzyna Filipczak-Maślanka Olga Lipińska, Agnieszka Królak , Beata Kupiec

Ceremoniał szkolny - Tomasz Rokita

Opieka nad sprzętem muzycznym i nagłośnieniem - Eliza Lalak, Małgorzata Domeradzka