Rada Rodziców w r. sz. 2014/2015

SKŁAD RADY RODZICÓW W R. SZK. 2014/15 

 PRZEWODNICZĄCY – PAN PRZEMYSŁAW  ORZECHOWSKI

 ZASTĘPCA - PANI    BARBARA ZGÓDKA

SKARBNIK - PANI   MAŁGORZATA   KĘDZIOREK

SEKRETARZ - PANI   IZABELA    SARNA

                           

KOMISJA  REWIZYJNA: PANI WIOLETTA SZCZĘSNA - przewodnicząca

PANI  EWELINA BANDYCH -zastępca

PANI  KATARZYNA MILEWSKA -członek

 

Reprezentanci klas:

O a – p. Katarzyna Milewska                            

O b- p. Anna Konstanty

                                      

I a- p. Dorota Bodo  

I b- p. Anna Mądry                                               

I c- p. Ewelina Bandych                                      

I d- p. Agnieszka Kozakiewicz                             

I e- p. Edyta Brewczyńska

 

II a- p. Beata Kałowska

II b- p. Emilia Wiechetek 

II c- p. Eliza Zwolińska

 

III a- p. Małgorzata Kędziorek

III b- p. Wioletta Szczęsna

III c- p. Marcin Szymański           

                                                                  

IV a- p. Dariusz Perzanowski                              

IV b- p. Katarzyna Krzewska                              

IV c- p. Anna Kozłowska                                     

IV d-p. Monika Cyran                                           

 

V a- p. Przemysław Orzechowski

V b- p. Dorota Lemiesz

V c- p. Barbara Zgódka

V d- p. Mariusz Kurdziel

V e- p. Tomasz Ruszpel

                                                                                                               

VI a- p. Agata Nowicka

VI b- p. Anna Dźwigała

VI c- p. Izabela Sarna

 

Składka na Radę Rodziców wynosi 70 zł na jedno dziecko,

35 zł na każde kolejne dziecko w danej rodzinie uczące się w naszej szkole.

 

Numer Konta Rady Rodziców

27 92 26 00 05 00 10 09 31 20 00 00 10