NIC O NICH BEZ NICH

1Mamy nowy Samorząd Uczniowski!

W miniony piątek po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów okazało się, że największym zaufaniem uczniowie Szóstki obdarzyli Mateusza Kowalczyka z 7c. Pozostali kandydaci będą z przewodniczącym ściśle współpracować.

Przebiegowi wyborów przyglądała się goszcząca w murach naszej Szkoły Pani wiceburmistrz Eliza Bujalska, która zapewniała, że samorządy wszystkich mińskich szkół podejmować będą wspólne inicjatywy.

 

W przeddzień wyborów pretendujący do przewodniczenia pracom Samorządu zostali zaproszeni na spotkanie przez dyrektora Szkoły. Rozmawialiśmy o przebiegu kampanii wyborczej i snuliśmy plany współpracy.

Jest jeszcze rzecz, która cieszy nas bardziej niż prawidłowy przebieg wyborów i deklaracja współdziałania wszystkich kandydatów: bardzo wysoka frekwencja w dniu wyborów. Korzystający z pełni swoich praw Uczeń, to w przyszłości dobry, świadomy Obywatel. Jesteśmy z Was bardzo dumni.

Grono Pedagogiczne SP 6

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący: Mateusz Kowalczyk 7c

Zastępca: Lena Wójcik 8e

Członkowie:

Anna Mitura 5b

Marlena Wiczuk 8a

Goran Ryfka 8d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10