TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Na początku stycznia rozpoczęto realizację turnieju tenisa stołowego. Dzieci bardzo podekscytowane zgłaszały się do rywalizacji. Dzieci grały turnieje każdy z każdym na stole do tenisa stołowego.

Rozgrywki przebiegały bardzo sprawnie, pomimo zgłoszenia się 50 uczniów do turnieju. Wychowankowie bardzo lubią rywalizację. Każda jej forma wzbudza u uczniów duże zadowolenie, satysfakcję oraz  różne emocje. Dominowały jednak radość, zadowolenie oraz zacięci sportowe.

Tenis stołowy kształtuje ogólną sprawność fizyczną, koordynację ruchową. Rozwijana jest przede wszystkim koncentracja, myślenie strategiczne, gibkość, zwinność oraz szybkość reakcji. Sport pod każdą postacią jest dla dzieci bardzo ciekawą i pożyteczną formą spędzania czasu wolnego.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy!!!!!!!

I miejsce

Szymon Popowski kl. IIIc

II miejsce

Kacper Szwaj kl. IIIe

III miejsce

Adrian Gilant kl. IIId

IV miejsce

Jakub Ruszpel kl. IVa

1t 2t 3t 4t