BEZPIECZNE FERIE 2017

W pierwszym tygodniu lutego świetlica zorganizowała  akcję „Bezpieczne ferie”. Wychowawcy świetlicy z pomocą dzieci stworzyli na korytarzu szkolnym gazetkę uświadamiającą wychowanków o zagrożeniach jakie mogą ich spotkać podczas zimowego wypoczynku. Dzieci poznały przykłady różnych zagrożeń,  niebezpiecznych sytuacji, a także zasady higieny jakie należy przestrzegać podczas wypoczynku. Podopieczni wykonywali kolorowe prace plastyczne związane ze sportami zimowymi: były to kolorowanki, wydzieranki z papieru sprzętu sportowego, oraz wyklejanie z plasteliny. Dzieci rozwiązywały rebusy, krzyżówki oraz quizy związane z bezpieczeństwem podczas ferii zimowych. Ciekawą formą spędzania czasu na świetlicy były zabawy  zimowe. Wychowawcy zorganizowali zabawę rzucania śnieżkami, lepienie bałwana, oraz taniec na krze lodu. Imitacją śniegu były gazety co stanowiło ciekawą i wesołą zabawę.

1f 2f 3f 4f