Nadanie imienia

8 maja 1998r.
uroczystość nadania szkole imienia
Henryka Sienkiewicza


   Rozpoczęcie uroczystości nadania imienia i wręczenia sztandaru szkole nastąpiło w kościele pod wezwaniem Jana Chrzciciela. W trakcie Mszy św. został poświęcony sztandar . Po uroczystym nabożeństwie zaproszeni goście, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie przybyli do szkoły, gdzie zostali przywitani przez panią dyrektor Jadwigę Zawadkę. Swoją obecnością zaszczycili nas: wicekurator siedleckiego Kuratorium Oświaty - Andrzej Litwiniak, kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium w Mińsku Mazowieckim - Janina Talma, przewodniczący mińskiej Rady - Andrzej Maliszewski, burmistrz miasta - Zbigniew Grzesiak, prezes mińskiego Odziału ZNP - Janina Przyłucka, dyrektorzy placówek oświatowych z Mińska Mazowieckiego. Licznie zjawili się rodzice. Wszyscy zebrani wysłuchali historii szkoły, którą przedstawiła p. wicedyrektor Regina Świderska.

Najważniejszy dokument, akt nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza, odczytał burmistrz miasta Zbigniew Grzesiak.

Dorobek literacki patrona przybliżył zgromadzonym uczeń kl. VII Maciej Zieliński
Potem nastąpiła najważniejsza część uroczystości. Rodzice: Alina Sienicka, Krystyna Stańczuk i Jerzy Gańko przekazali sztandar na ręce p. dyrektor Jadwigi Zawadki, a ona przekazała go uczniom.  Wszystkim utkwiły w pamięci słowa wypowiedziane przez p. dyrektor:
- "Strzeżcie sztandaru z honorem,
 czcią i szacunkiem"

     

 

Tekst ślubowania:

My uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim ślubujemy uroczyście na sztandar tej szkoły wobec dyrekcji szkoły, grona wychowawców, rodziców, kolegów oraz gości strzec tego sztandaru
ŚLUBUJEMY!
Godnie reprezentować imię Szkoły, dbać o jej honor i podtrzymywać jej chlubne tradycje.
ŚLUBUJEMY!
Rzetelną praca i nauką, młodzieńczym zapałem, wiarą wytrwania pod tym sztandarem przyczynić się do rozkwitu Ojczyzny.
ŚLUBUJEMY!
Wzorować się na najlepszych synach naszej Ojczyzny i jej najszczytniejszych ideałach.
ŚLUBUJEMY!


   Wicekurator przekazał uczniom najlepsze życzenia powodzenia w nauce i podarował placówce zegar ścienny. Według niego chronometr ma odmierzać nowe, dobre czasy dla "szóstki".
   Dyrektor sienkiewiczowskiego muzeum w Woli Okrzejskiej, Antoni Cybulski, nadesłał telegram gratulacyjny.

Bardzo interesująca była część artystyczna w wykonaniu młodzieży. Rozpoczęła się prezentacją życia i twórczości H. Sienkiewicza przez Macieja Zielińskiego. W postać Sienkiewicza wcielił się Michał Sałajczyk.
Duże wrażenie wywarła inscenizacja fragmentów "W pustyni i w puszczy". Zapadła głęboka cisza, kiedy Staś mówił:
- "Tam jest Polska, gdzie tęsknie bije serce choć jednego Polaka".

 

Pięknym polonezem w wykonaniu chóru i zespołu tanecznego z klas IV, V, VI rozpoczęliśmy prezentację osiągnięć szkoły


Za wiersz "Nasze miasto" jego autorka Agnieszka Czapska z kl. VIa otrzymała drugą nagrodę w konkursie uczniowskim za najpiękniejsze strofy o naszym mieście
Uczniowie klasy II zatańczyli "Krakowiaka"

"Taniec kwiatów" w wykonaniu zespołu "Wesołe nutki"

Zespół "Zygzak" wykonał taniec dyskotekowy

 

Dagmara Sabak i Krzysztof Bakuła zaprezentowali swoję umiejętności muzyczne. Przy fortepianie p. Adam Krywiczanin - opiekun chóru i kierownik muzyczny uroczystości.


Ola Łąpieś w wierszu "Leń""


Na zakończenie gorąca "Cha cha" w wykonaniu grupy tanecznej i śpiewającej solo Moniki Wojdy.