E-PODRĘCZNIK

Zachęcamy wszystkich do korzystania z e-podręczników.

https://www.epodreczniki.pl

epodreczniki

Co wyróżnia e-podręczniki?

  • e-podręczniki dostępne są bezpłatnie
  • z e-podręczników można korzystać w dowolnym miejscu 24h/7 dni w tygodniu
  • e-podręczniki to kompleksowy zbiór otwartych zasobów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli od klasy 1 szkoły podstawowej do klasy 3 szkoły ponadgimnazjalnej
  • e-podręczniki są narzędziem pozwalającym na budowanie wiedzy oraz umiejętności uczniów poprzez zastosowanie w nich przekazu treści opartego o różnorodne, multimedialne formy przekazu
  • e-podręczniki udostępnione będą na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-podręcznika przez nauczycieli i uczniów w bezpieczny sposób bez naruszenia własności intelektualnej jak również na przetwarzanie treści zawartych w e-podręcznikach np. do tworzenia własnych autorskich wersji e-podręczników czy materiałów dydaktycznych przez nauczycieli
  • e-podręczniki dostępne są z poziomu różnych typów urządzeń komputera, laptopa, tabletu, smartfona, czytnika e-booków, tablicy interaktywnej
  • e-podręczniki dostępne są w wersji online oraz offline (aplikacje natywne dostępne na różne systemy operacyjne Android, IOS, Windows), co umożliwia skorzystanie z e-podręczników nawet w sytuacji pojawienia się problemów w Internetem
  • e-Podręczniki dostosowywane są do standardu WCAG 2.0 na poziomie podstawowym, co pozwoli na korzystanie z e-podręczników uczniów w dysfunkcjami
  • e-Podręczniki mogą być integrowane z innymi środowiskami dziennikami elektronicznymi, platformami e-learning, blogami , stronami www etc, co pozwala na wykorzystanie e-podręczników w dowolny sposób z uwzględnieniem dowolnych form i metod pracy z uczniem
  • e-Podręczniki dostępne będą do wydruku z poziomu alfabetu Braille’a.