Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim została powołana na podstawie orzeczenia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 1990 r. dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania Stanisława Zawadki oraz Burmistrza Miasta Zbigniewa Grzesiaka
 

ROK SZKOLNY 1990/91- 1 września 1990 r. otwarcie szkoły w budynku po Państwowym Przedszkolu nr 2 w Mińsku Maz. ul. Kościuszki 27. Dyrektorem szkoły została mgr Jadwiga Zawadka. Rada Pedagogiczna liczyła 12 osób, naukę rozpoczęło 157 uczniów.

 

ROK SZKOLNY 1991/92 - Stopień organizacji szkoły podniesiono do klasy trzeciej. Powstał gabinet metodyczny dla nauczycieli nauczania początkowego. 1 stycznia 1992 r. zlikwidowano Państwowe Przedszkole nr 6 - personel wraz z trzema grupami sześciolatków został wchłonięty przez szkołę.

 

ROK SZKOLNY 1992/93 - Stopień organizacji szkoły podwyższono do klasy czwartej. Pierwsze sukcesy wychowanków: 1 miejsce w konkursie "Kajtkowe śpiewanie"; 1 miejsce w międzyszkolnym konkursie na wiersz o Mińsku Mazowieckim.

 

ROK SZKOLNY 1993/94 - Uroczyste otwarcie adaptowanego budynku szkoły przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1 /FUD/, zorganizowano prace w ośmiu izbach lekcyjnych, powstał gabinet pielęgniarki. Wicedyrektorem mianowano mgr Reginę Świderską. Stopień organizacyjny szkoły wzrósł do kl. szóstej. Osiągnięcia: I miejsce w międzyszkolnym konkursie piosenki o zdrowiu oraz III miejsce w tym samym konkursie na szczeblu wojewódzkim; 1 miejsce w międzyszkolnym konkursie "Kajtkowe śpiewanie".

 

ROK SZKOLNY 1994/95 - Przystosowanie drugiego budynku /FUD/ dla potrzeb szkoły. Na nowo urządzono bibliotekę, salę gimnastyczną, świetlicę z zapleczem kuchennym oraz izbę dla ki. I-szej. Podniesiono stopień organizacyjny szkoły do klasy VII-mej, Osiągnięcia: I miejsce zespołu "Wesołe Nutki" w Rejonowym Festiwalu o Zdrowiu; II i III w I Halowym Turnieju Piłkarskim "Dzikie Drużyny"; III miejsce w X Wojewódzkim Halowym Turnieju Piłkarskim "Dzikie Drużyny".

 

ROK SZKOLNY 1995/96 - Dwudziestu pierwszych absolwentów opuściło naszą szkołę. Osiągnięcia: zakwalifikowanie się ucz. kl. III Olgi Łąpieś do XII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego; I miejsce w biegach przełajowych w Turnieju "Szóstki" w Siedlcach; II nagroda za najpiękniejszy wiersz o Mińsku Maz.; III miejsce zespołu "Wesołe Nutki" w Kajtkowym śpiewaniu. Działalność wychowawcza związana była z patronem szkoły - wycieczki szlakiem Henryka Sienkiewicza. Kontakt ze szkołami o tym samym imieniu.

 

ROK SZKOLNY 1996/97 - Przejęcie szkoły przez Samorząd Terytorialny. Wizytacja szkoły -bardzo wysoka ocena warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Powołanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Szóstka". Rozstrzygnięcie konkursu na hymn szkoły. Osiągnięcia: I miejsce w zawodach mini piłki nożnej TKKF i awans do województwa; II miejsce w Mistrzostwach Mini Piłki Nożnej zorganizowanej przez MOSIR; II miejsce w zawodach Piłki Nożnej w rejonowych mistrzostwach szkolnych w piłce nożnej.

 

ROK SZKOLNY 1997/98 -Rada Miasta Uchwałą Nr XXXVVII/352/98 z dn. 16 lutwgo 1998 nadała szkole imię Henryka Sienkiewicza Uroczystość nadania imienia oraz wręczenia sztandaru odbyła się 8 maja 1998r. Pierwsze osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i awans do szczebla wojewódzkiego z biologii - Joanna Sienicka /opiekun - Renata Maciejec/; z matematyki Magdalena Wojciechowska /opiekun - Katarzyna Wiąeek/; II miejsce w Rejonowym, Turnieju Tenisa Stołowego; II miejsce w Rejonowych Biegach Przełajowych i awans do województwa; II miejsce w biegach "Powitanie wiosny" organizowanych przez MOSiR; III miejsce w Konkursie Chrońmy Dzieci; III miejsce w Zawodach Rejonowych w Mini Piłce Nożnej.

 

ROK SZKOLNY 1998/99 - Reforma oświaty wpłynęła na organizację pracy szkoły. Mury szkoły opuściła ostatnia klasa ósma, a na jej miejsce powołano ponownie oddziały "0"

 

ROK SZKOLNY 1999/2000 -Szkoła powiększyła się o drugą część tzw. Domu Robotnika i pomieszczenie po służbie zdrowia. Dzięki temu mogliśmy urządzić 2 sale lekcyjne, sekretariat, gabinet dyrektora, księgowej, intendentki i pokój nauczycielski. Wreszcie zakończyły się przeprowadzki, ale nadal wyczekiwaliśmy rozbudowy placówki.

 

LATA 2003 - 2006 - Rada Miasta w październiku 2003r. podjęła uchwałę o budowie łącznika zespalającego dwa budynki oraz generalnym remoncie szkoły. Prace remontowo-budowlane trwały 3 lata. Podczas całego remontu przenosiliśmy wyposażenie klas z budynku do budynku, aby umożliwić ekipie budowlanej wykonanie prac, a uczniom zaplanowane lekcje.

 

ROK SZKOLNY 2006/2007 - Nareszcie po 16 latach przeprowadzek, remontów i rozbudowy mamy piękną, nowoczesną szkołę, z której dumni są nauczyciele, uczniowie i rodzice. 10 listopada 2006r. odbyła się uroczystość z okazji oddania szkoły po generalnym remoncie.

 

ROK SZKOLNY 2007/2008 - po 17 latach kierowania szkołą p. dyr. Jadwiga Zawadka odeszła na emeryturę a stanowisko to objęła p. Anna Zalewska. W związku ze wzrostem liczby dzieci (4 klasy I)) uzyskaliśmy etat dla psychologa. Pracę nauczycieli wspomaga również logopeda i pedagog - terapeuta. Został zorganizowany Bal charytatywny mający na celu pomoc dzieciom poszkodowanym przez los. Rodzice naszych wychowanków z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie balu oraz akcję zbierania fantów.

 

W ROKU SZKOLNYM 2008/09- po raz pierwszy uczniowie klas I-III wzięli udział w realizacji Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych . Środki na realizację zadań pochodziły z EFS. Organizowane były dla dzieci różnorodne zajęcia i wycieczki rozwijające ich zdolności i zainteresowania. Na stałe w historię szkoły wpisały się "Festyny rodzinne" z udziałem społeczności lokalnej.

 

W MAJU 2009r.- miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci sfinansowanego ze środków MKRPA oraz uruchomienie windy dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

 

W ROKU SZKOLNYM 2009/10 powstał w naszej szkole zespół cheerleaders o nazwie Super Girls. Opiekę nad nim sprawuje p. Beata Kowalczyk.
SMOCZUŚ, kukiełka wykonana przez dzieci z klasy II c pod opieką Pani Elżbiety Brygoły, zdobył II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie "Moja ulubiona postać bajkowa". Będzie występował w przedstawieniach teatru kukiełkowego w Pacanowie.

 

W PAŹDZIERNIKU 2009 r.- rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 .

 

W CZERWCU 2010r.- po raz pierwszy podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego Magdalenie Witowskiej uczennicy klasy VI a wręczono statuetkę "Henryka 2010" za bardzo dobre wyniki w nauce i godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

 

OD ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 -uczniowie klas IV rozpoczęli obowiązkową naukę pływania na miejskim basenie

 

W ROKU SZKOLNYM 2010/11 - uroczyście obchodziliśmy 20-lecie naszej szkoły oraz otwarcie długo oczekiwanego boiska Orlik 2012. Uczniowie uczą się w 22 oddziałach szkolnych, w tym w 5 oddziałach integracyjnych: klasa I, II III i VI oraz w 3 oddziałach przedszkolnych. Grupa teatralna "Szósteczka" pod opieką p. Hanny Gorzałki otrzymała I miejsce w konkursie "Zmagania o Pałacową Maskę".

 

W ROKU SZKOLNYM 2014/15 - 6 maja 2015r., nasza szkoła obchodziła srebrny jubileusz. Uroczystość przygotowana z tej okazji miała bardzo wytworny charakter. Obchody jubileuszu uświetniło przybycie wielu znamienitych gości. Część artystyczna była okazją do  zaprezentowania talentów wokalnych, muzycznych i aktorskich naszej młodzieży.

W 6 maja 2015r., nasza szkoła obchodziła srebrny jubileusz. Uroczystość przygotowana z tej okazji miała bardzo wytworny charakter. Obchody jubileuszu uświetniło przybycie wielu znamienitych gości. 

25-lecie-SP6

 

 

 W ROKU SZKOLNYM 2015/16 sukcesy sportowe uczniów naszej szkoły spowodowały, że w tym roku szkolnym zdominowaliśmy powiat w rywalizacji SZS szkół powiatowych.Wysokie wyniki uplasowały nas w czołówce regionu siedleckiego.

(sp6.edu.pl/index.php/osiagniecia/454-osiagniecia-w-roku-szkolnym-2015-2016)

 

W ROKU SZKOLNYM 2016/17 miała miejsce uroczysta gala w związku z podsumowaniem rządowych projektów edukacyjnych „Bezpieczna+” i „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Udział w tych projektach przyniósł wymierne korzyści zarówno materialne jak i edukacyjne. SP 6 pozyskała nowe nagłośnienie do sali gimnastycznej za kwotę 24 tysiące, elementy miasteczka ruchu drogowego oraz rowerowy tor przeszkód, jak również gry i książki o tematyce bezpieczeństwa i zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (w tym fantom do resuscytacji). Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 799 nowych woluminów, w tym 515 pozycji lektur szkolnych, 40 audiobooków oraz książki angielskojęzyczne na kwotę 15 tysięcy złotych.

 

Nasza szkoła stanęła do konkursu o jeden z dwudziestu placów zabaw ufundowanych przez NIVEA w tegorocznej edycji Podwórko Talentów. Spełniło się marzenie naszych dzieci – 18 pozycja w rankingu z ilością 37263 głosów pozwoli na realizację budowy nowoczesnego placu zabaw dla dzieci.

 


5s
1s
2s
3s
4s
6s
7s
8s
9s
10s
11s
12s
18s
19s
22s
23s
29s
30s
31s
32s
33s
34s
35s
36s
37s
38s
39s
40s
41s