UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

dzieci4

Informacja w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szk. 2023/2024

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że rodzice sami decydują o ubezpieczeniu swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

ZAŁĄCZNIK (KOMUNIKAT MEN) ---> POBIERZ

 

UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY 2023/24

Informujemy, że Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 podjęła decyzję o ubezpieczeniu uczniów naszej szkoły przez firmę Wiener TU S.A.  

 logo WIENER

Wszelkie informacje dotyczące Wiener TU S.A. dostępne na stronie www:
www.wiener.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne również na stronie www:
https://www.wiener.pl/pl-dla-ciebie-produkt/58319/wypadkowe-dla-firm/ubezpieczenie-nnw-dzieci-mlodziezy-personelu-w-placowkach-oswiatowo-wychowawczych-oswiata/

Klauzula RODO dostępna również na stronie www:
https://www.wiener.pl/klauzula-informacyjna

Realizacja świadczeń przez BIURO WANKO RF POLSKA Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 28

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Rodzice mają prawo wyboru ubezpieczyciela. 

Informacje nt. ubezpieczenia w roku szkolnym 2023/2024  w załącznikach podanych niżej: 

Wyciąg z polisy 2023 SP6 Mińsk Maz.

Jak zgłosić świadczenie do Wiener

Kaluzula informacja dla Ubezpieczonych Wiener

OWU z IOP Szkoła Wiener

Zgłaszanie świadczenia

Zgłoszenie świadczenia - wzór