REKRUTACJA 2018

rekrutacja-850x293

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2018/19 

 

Pracownicy Szkoły nie udzielają telefonicznych informacji o przyjęciu dzieci do Szkoły (po zakończeniu rekrutacji i wywieszeniu list przyjętych dzieci). Rodzice są zobowiązani osobiście sprawdzić listę dzieci przyjętych do Szkoły.

Przypominamy, że obowiązuje zakaz fotografowania listy dzieci przyjętych w związku z ochroną danych osobowych.   

 

Każda forma zachowań agresywnych w stosunku do Pracowników szkoły, zgłaszana będzie  odpowiednim organom.

 

 Prosimy o dostosowanie się do naszej prośby.