ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/24

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Godziny pracy szkoły   7.00   – 19.00         Godziny pracy świetlicy szkolnej     7.00 –   17.30

Godziny pracy oddziału przedszkolnego: 7.00- 17.00                                                

Dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych rozpoczynają się o godzinie 7.45                

Godziny zajęć dydaktycznych w klasach I – VIII 8.00 – 16.25  

Kalendarium

Termin

Zadanie

4 września 2023 r. (poniedziałek)

Rozpoczęcie roku szkolnego.  Pasowanie klas pierwszych.  

15 września 2023 r.(piątek)

Sprzątanie świata

12 września 2023r (wtorek) kl.0-3

14 września 2023r (czwartek) kl. 4-8

Zebrania organizacyjne z rodzicami

15 września 2023r. (piątek)

Międzynarodowy Dzień Kropki

20 września 2023r. (środa)

Zebranie Rady Rodziców

22 września 2023r. (piątek)

Dzień bez samochodu

26 września 2023 (wtorek)

Dzień Języków Obcych

29 września 2023 r.(piątek)

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

6 października 2023r. (piątek)

Dzień Tabliczki Mnożenia

13 października 2023 r.(piątek)

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

14 października 2023r. (sobota)

Dzień Edukacji Narodowej

17 października 2023 r. (wtorek)

Dzień Papieża Jana Pawła II

październik 2023 r.

Dzień Sudoku

1 listopada 2023 r.(środa)

Wszystkich Świętych

10  listopada 2023 r.(piątek)

Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość szkolna

11 listopada 2023r. (sobota)

Narodowe Święto Niepodległości

21 listopada 2023r (wtorek) kl 0-3

23 listopada 2023 r.(czwartek) kl 4-8

 Zebrania z rodzicami, dzień otwarty

21 listopada 2023r. (wtorek)

Światowy Dzień Życzliwości  i Pozdrowień

30 listopada 2023 r.(czwartek)

Andrzejki szkolne

grudzień 2023r.

Akcja świąteczna dla dzieci z Domu Dziecka „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”

6 grudnia 2023 r.(środa)

Mikołajki szkolne

22 grudnia 2023 r.(piątek)

Wigilia szkolna. Jasełka.

23 grudnia 2023 r.–1 stycznia 2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2024 r. (sobota)

Święto Trzech Króli

do 3 stycznia 2024 r.(środa)

 Wystawianie ocen śródrocznych

10 stycznia 2024r. (środa)

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

11 stycznia 2024 r.(czwartek)

Bal karnawałowy

od 15 do 28 stycznia 2024r

Ferie zimowe

30 styczeń 2024 r. (wtorek)

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły za okres I roku szk. 2023/2024

1 luty 2024 r. (czwartek)

 Zebrania z rodzicami-podsumowanie okresu I

6 luty 2024 r. (wtorek)

Dzień Bezpiecznego Internetu

14 lutego 2024 r.(środa)

Szkolne walentynki

28 II 2024 r. (środa)

Dzień Nauki Polskiej

8 marca 2024 r.(piątek)

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

marzec 2024

Rekolekcje

23 kwietnia 2024 r. (wtorek) kl. 0-3

25 kwietnia 2024 r   (czwartek) kl. 4-8

Dzień otwarty dla rodziców

21 marca 2024 r. (czwartek)

Dzień Sportu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

Dzień Szalonej Fryzury

28 marca – 2 kwietnia 2024 r

Wiosenna przerwa świąteczna

7 kwietnia 2023 r.(niedziela)

Światowy Dzień Zdrowia

17 kwietnia 2023r. (środa)

Dzień Kostki Rubika

22 kwietnia 2023r.  (poniedziałek)

Światowy Dzień Ziemi – akcja ,,Przyjdź ubrany na zielono” - apel

30 kwietnia 2024r. (wtorek)

Święto Konstytucji 3 Maja – gazetka tematyczna

1 maja 2024r.(środa)

Święto Pracy

2 maja 2024 r. (czwartek)

Dzień do odpracowania Festynem Rodzinnym 9 VI 2024r

3 maja 2023r.(piątek)

Święto Konstytucji 3 Maja- udział w uroczystości miejskiej

8 maja 2023r (środa)

Dzień Patrona Szkoły

15 maja 2024r. (środa) klasy 4-8

29 maja 2024r.

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

Wystawienie ocen proponowanych

24 maja 2024 r. (piątek)

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

14 – 16 maja 2024 r. (wtorek-czwartek)

Egzamin Ósmoklasisty – termin główny

30 maja 2024

Boże Ciało

31 maja 2024r. (piątek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno--wychowawczych

1 czerwca 2024 r.(sobota)

Dzień Dziecka

do 5 czerwca 2024 r.(środa)

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

 12 czerwca 2024 r.(środa)

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

10-12 czerwca 2024r.

Dodatkowy termin Egzaminu Ósmoklasisty

 czerwiec 2024r.

Turniej o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły

21 czerwca 2024r. (piątek)

Uroczyste zakończenie zajęć dyd.--wychowawczych

26 czerwca 2024r. (środa)

Zebranie podsumowujące pracę rady pedagogicznej w r. szk. 23-24

27 sierpnia 2024 (wtorek)

Organizacyjna Rada Pedagogiczna

26–27 sierpnia 2024r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września 2023 r.(pon)

Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2023 r. (sob)

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r.(śr)

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.(sob)

Zimowa przerwa świąteczna – 23–31 grudnia 2023 r.

Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r. (pon)

Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r. (sob)

Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna– 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.,

Święto Pracy – 1 maja 2024 r.(śr)

Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2024 r. (pt)

Boże Ciało – 30 maja 2024 r. (czwartek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 31 maja 2024r (piątek po Bożym Ciele),
  • 14 – 16 maja 2024 (wtorek-czwartek,  egzaminy klas ósmych)

2 maja 2024r. odpracowujemy Festynem Rodzinnym w sobotę 9 czerwca 2024r.

 

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor szkoły

Krystian Matuszewski

 

Wicedyrektorzy

Renata Maciejec

Agnieszka Łodyga

 

Kierownik świetlicy szkolnej

Lidia Ładno

  

Język polski

Greta Baltaziuk-Gałązka 

Marzena Grudzińska

Grażyna Kałczewiak

Krystian Matuszewski

Małgorzata Postolska

Jolanta Rusiecka-Kędziora

 

Matematyka

Lucyna Blacharska

Agata Cecotka

Monika Jajeśniak

Kinga Mucha - urlop

Grażyna Zdun

 

Język angielski

Emilia Dębska

Sylwia Kęsicka-Bogusz

Lena Sęk – urlop

Ewelina Spychała

Olga Witek

 

Język niemiecki

Agnieszka Grygielewicz

 

Biologia, przyroda

Elwira Czyż

Dajana Kaska

 

Geografia

Sabina Piechnik

 

Historia

Kinga Jurkowska

Mariola Żylak

 

Fizyka

Monika Jajeśniak

 

Chemia

Dajana Kaska

 

Plastyka

Ewelina Spychała

Małgorzata Tomkiewicz 

 

Muzyka

Kinga Kordeczka

 

Technika

Ewelina Spychała

Małgorzata Tomkiewicz

 

Informatyka

Elżbieta Brygoła

Kinga Mucha - urlop

Małgorzata Tomkiewicz 

 

Wychowanie fizyczne

Beata Kowalczyk - urlop

Sebastian Reczek

Tomasz Rokita

Agata Zychowicz

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Dajana Kaska

 

Edukacja wczesnoszkolna

Marzanna Barys

Marta Bogdańska

Renata Krasnodębska

Agnieszka Kraus - urlop

Agnieszka Królak

Agnieszka Książek

Beata Kupiec 

Eliza Lalak

Dorota Perl

Grażyna Suchodolska

Ufnal Monika

 

Nauczyciele oddziału przedszkolnego

Mariola Zychowicz

Agata Zarzycka

 

Religia

Janina Piekut

Urszula Kielak-Bartnicka

Ks Zbigniew Rajski

 

Biblioteka szkolna

Marzena Król

Agnieszka Królak

Bożena Swatko

 

Nauczyciele wspomagający w oddziałach integracyjnych

Weronika Araszkiewicz-Zawadyl - urlop

Olga Bartnicka – urlop

Paulina Białoskurska

Aneta Ciarkowska

Eliza Cudna

Karolina Dylińska

Małgorzata Gałązka

Sylwia Gugała

Małgorzata Gałązka

Justyna Kalinowska

Katarzyna Mettel

Monika Nowak

Anna Palinowska

Kamilla Tarczyńska

 

Nauczyciele świetlicy

Lidia Ładno – kierownik świetlicy

Karolina Durka - urlop

Renata Dutkiewicz

Agata Grecka

Bernadetta Kułak

Renata Maciejec

Aneta Syryjczyk - urlop

Magdalena Szyszka-Mostowiec 

 

Zajęcia specjalistyczne

Pedagog szkolny

Ewa Jurczuk

 

Psycholog

Magdalena Sędek

 

Pedagog specjalny

Katarzyna Mettel

 

Logopeda

Katarzyna Filipczak-Maślanka

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Agnieszka Łodyga

 

Zajęcia rewalidacyjne

Paulina Białoskurska

Małgorzata Gałązka

Agata Kontraktowicz

Eliza Lalak

Wioleta Michałowska

Kamilla Tarczyńska

Anna Palinowska

Dorota Perl

Surdopedagog

Agnieszka Rybak

Tyflopedagog

Kamilla Tarczyńska

 

Pracownicy niepedagogiczni

Anna Pyszel - starszy specjalis 

Karolina Nowakowska - główna księgowa

Ewa Mroczkowska – starszy referent

Anna Lasek - starszy intendent

Michał Szuba - informatyk

 

Anna Przysowa – kucharka

Ewa Bakuła - pomoc kuchenna

Anna Bieńko – pomoc kuchenna

Honorata Matak – pomoc kuchenna

 

Agnieszka Adamiec – sprzątaczka

Agnieszka Górska – sprzątaczka

Renata Szuba – sprzątaczka

Agnieszka Trąbińska - sprzątaczka

Anna Zając - sprzątaczka

Justyna Zarzycka– sprzątaczka

Natalia Proczka – woźna oddziałowa gr. 0

Stanisław Górski - konserwator

Ryszard Szczęsny – konserwator

 

Inna Movchan - pomoc nauczyciela oddział przedszkolny

Natalia Zawada – pomoc nauczyciela

Kamila Zając – pomoc nauczyciela

 

Wykaz kół zainteresowań 

Wykaz konsultacji dla Uczniów i Rodziców