ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Godziny pracy szkoły   7.00   – 19.00         Godziny pracy świetlicy szkolnej     7.00 –   17.30

Godziny pracy oddziału przedszkolnego: 7.00- 17.00                                                

Dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych rozpoczynają się o godzinie 7.45                

Godziny zajęć dydaktycznych w klasach I – VIII 8.00 – 16.25  

Kalendarium

 

Termin

Zadanie

1 września 2022 r. (czwartek)

Rozpoczęcie roku szkolnego.  Pasowanie klas pierwszych.  

2 i 3 września 2022r. (piątek, sobota)

Narodowe czytanie „Ballady i romanse” A. Mickiewicza

16 września 2022 r.(piątek)

Sprzątanie świata

6 września 2022r (wtorek) kl 0-3

8 września 2022 r.(czwartek) kl 4-8

Zebrania z rodzicami

15 września 2022r. (czwartek)

Międzynarodowy Dzień Kropki

22 września 2022r. (czwartek)

Dzień bez samochodu

26 września 2022 (poniedziałek)

Dzień Języków Obcych

30 września 2022 r.(piątek)

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

7 października 2022r. (piątek)

Dzień Tabliczki Mnożenia

13 października 2022 r.(czwartek)

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

14 października 2022r. (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

17 października 2022 r. (poniedziałek)

Dzień Papieża Jana Pawła II

październik 2022 r.

Dzień Sudoku

31 października 2022r. (poniedziałek)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

1 listopada 2022 r.(wtorek)

Wszystkich Świętych

10  listopada 2022 r.(czwartek)

Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość szkolna

11 listopada 2022r. (piątek)

Narodowe Święto Niepodległości

22 listopada 2022r (wtorek) kl 0-3

24 listopada 2022 r.(czwartek) kl 4-8

 Zebrania z rodzicami

21 listopada 2022r. (poniedziałek)

Światowy Dzień Życzliwości  i Pozdrowień

28 listopada do 2 XII

Tydzień Nauki

30 listopada 2022 r.(środa)

Andrzejki szkolne

grudzień 2022r.

Akcja świąteczna dla dzieci z Domu Dziecka „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”

6 grudnia 2022 r.(wtorek)

Mikołajki szkolne

15 grudnia 2022r (czwartek) kl. 4-8

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za pomocą dziennika elektronicznego.

22 grudnia 2022 r.(czwartek)

Wigilia szkolna. Jasełka.

23 grudnia 2022 r.–1 stycznia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2023 r. (piątek)

Święto Trzech Króli

do 18 stycznia 2023 r.(środa)

 Wystawianie ocen śródrocznych

25 stycznia 2023r. (środa)

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

20 stycznia 2023r. (piątek)

Klasowe uroczystości związane z dniem Babci i Dziadka

12 stycznia 2023 r.(czwartek)

Bal karnawałowy

8 lutego 2023 r. (środa)

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły za semestr I roku szk. 2022/2023

31 stycznia 2023r (wtorek)

 Zebrania z rodzicami-podsumowanie semestru  I

od 13 do 26 lutego 2023r

Ferie zimowe

10 lutego 2023 r.(piątek)

Szkolne walentynki

28 II 2023 r. (wtorek)

Dzień Nauki Polskiej

8 marca 2023 r.(środa)

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

25 kwietnia 2023 r. (wtorek) kl. 0-3

27 marca 2023r   (czwartek) kl 4-8

Dzień otwarty dla rodziców

21 marca 2023r. (wtorek)

Dzień Sportu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

Dzień Szalonej Fryzury

 kwiecień 2023

Rekolekcje

7 kwietnia 2023 r.(piątek)

Światowy Dzień Zdrowia

17 kwietnia 2023r. (poniedziałek)

Dzień Kostki Rubika

6 – 11 kwietnia 2023r

Wiosenna przerwa świąteczna

21 kwietnia 2023r.  (piątek)

Światowy Dzień Ziemi – akcja ,,Przyjdź ubrany na zielono” - apel

28 kwietnia 2023r. (piątek)

Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystość

1 maja 2023r.(poniedziałek)

Święto Pracy

2 maja 2023 r. (wtorek)

Dzień do odpracowania Festynem Rodzinnym

3 maja 2023r.(środa)

Święto Konstytucji 3 Maja- udział w uroczystości miejskiej

8 maja 2023r (poniedziałek)

Dzień Patrona Szkoły

1 czerwca 2023r (czwartek) klasy 4-8

Wystawienie ocen proponowanych Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

26 maja 2023 r. (piątek)

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

23 – 25 maja 2023r.

Egzamin Ósmoklasisty – termin główny

1 czerwca 2023 r.(czwartek)

Dzień Dziecka

do 7 czerwca 2023 r.(środa)

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

 14 czerwca 2023 r.(środa)

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

12-14 czerwca 2023r.

Dodatkowy termin Egzaminu Ósmoklasisty

 czerwiec 2023r.

Turniej o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły

8 czerwca 2023r. (czwartek)

Boże Ciało

9 czerwca 2023r. (piątek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno--wychowawczych

23 czerwca 2023r. (piątek)

Uroczyste zakończenie zajęć dyd.--wychowawczych

29 czerwca 2023r. (czwartek)

Zebranie podsumowujące pracę rady pedagogicznej w r. szk. 22-23

25 sierpnia 2023 (piątek)

Organizacyjna Rada Pedagogiczna

24–25 sierpnia 2023r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2022r.

Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2022r.

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022r.,

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23–31 grudnia 2022r.

Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,

Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna– 6 - 11 kwietnia 2023 r.,

Święto Pracy – 1 maja 2023r.

Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2023r.

Boże Ciało – 8 czerwca 2023r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2022,

9 czerwca 2023

23 – 25 maja 2023 (egzaminy klas ósmych).

 

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor szkoły

Krystian Matuszewski

 

Wicedyrektorzy

Renata Maciejec

Agnieszka Łodyga

 

Kierownik świetlicy szkolnej

Lidia Ładno

  

Język polski

Greta Baltaziuk-Gałązka - urlop

Marzena Grudzińska

Grażyna Kałczewiak

Krystian Matuszewski

Małgorzata Postolska

Magdalena Osica

Jolanta Rusiecka-Kędziora

 

Matematyka

Lucyna Blacharska

Agata Cecotka

Monika Jajeśniak

Kinga Mucha

Grażyna Zdun

 

Język angielski

Emilia Dębska

Sylwia Kęsicka-Bogusz

Lena Sęk – urlop

Ewelina Spychała

Olga Witek

 

Język niemiecki

Agnieszka Grygielewicz

 

Biologia, przyroda

Elwira Czyż

Dajana Kaska

 

Geografia

Sabina Piechnik

 

Historia

Kinga Jurkowska

Mariola Żylak

 

Fizyka

Monika Jajeśniak

 

Chemia

Dajana Kaska

 

Plastyka

Ewelina Spychała

Małgorzata Tomkiewicz - urlop

 

Muzyka

Julia Dobrowolska

 

Technika

Ewelina Spychała

 

Informatyka

Elżbieta Brygoła

Kinga Mucha

Małgorzata Tomkiewicz - urlop

 

Wychowanie fizyczne

Beata Kowalczyk

Sebastian Reczek

Tomasz Rokita

Agata Zychowicz

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Dajana Kaska

 

Edukacja wczesnoszkolna

Marzanna Barys

Hanna Gorzałka

Renata Krasnodębska

Agnieszka Kraus

Agnieszka Królak

Agnieszka Książek

Beata Kupiec – urlop

Eliza Lalak

Dorota Perl

Grażyna Suchodolska

Ufnal Monika

 

Nauczyciele oddziału przedszkolnego

Mariola Zychowicz

Agata Zarzycka

 

Religia

Janina Piekut

Anna Ratyńska

Ks Jacek Skoczylas

 

Biblioteka szkolna

Marzena Król

Bożena Swatko

 

Nauczyciele wspomagający w oddziałach integracyjnych

Weronika Araszkiewicz-Zawadyl

Olga Bartnicka – zwolnienie

Paulina Białoskurska

Aneta Ciarkowska

Eliza Cudna

Karolina Dylińska

Małgorzata Gałązka

Sylwia Gugała

Małgorzata Gałązka

Justyna Kalinowska

Katarzyna Mettel

Monika Nowak

Anna Palinowska

Kamilla Tarczyńska

 

Nauczyciele świetlicy

Lidia Ładno – kierownik świetlicy

Karolina Durka - zwolnienie

Renata Dutkiewicz

Justyna Kalinowska

Renata Maciejec

Anna Palinowska

Aneta Syryjczyk

Magdalena Szyszka-Mostowiec

 

Zajęcia specjalistyczne

Pedagog szkolny

Ewa Jurczuk

 

Psycholog

Magdalena Sędek

 

Pedagog specjalny

Katarzyna Mettel

 

Logopeda

Katarzyna Filipczak-Maślanka

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Agnieszka Łodyga

 

Zajęcia rewalidacyjne

Urszula Kielak-Bartnicka

Sylwia Gugała

Kamila Tarczyńska

Dorota Perl

Beata Kowalczyk

Surdopedagog

Agnieszka Rybak

 

Pracownicy niepedagogiczni

Anna Pyszel - starszy specjalis 

Karolina Nowakowska - główna księgowa

Ewa Mroczkowska – starszy referent

Anna Lasek - starszy intendent

Michał Szuba - informatyk

 

Anna Przysowa – kucharka

Ewa Bakuła - pomoc kuchenna

Anna Bieńko – pomoc kuchenna

Honorata Matak – pomoc kuchenna

 

Agnieszka Adamiec – pracownik do prac lekkich

Agnieszka Górska – pracownik do prac lekkich

Renata Szuba – pracownik do prac lekkich

Agnieszka Trąbińska - pracownik do prac lekkich

Anna Zając - pracownik do prac lekkich

Justyna Zarzycka– pracownik do prac lekkich

Natalia Proczka – woźna oddziałowa gr. 0

Stanisław Górski - konserwator

Ryszard Szczęsny – konserwator

 

Natalia Zawada – pomoc nauczyciela

Kamila Zając – pomoc nauczyciela

Wykaz kół zainteresowań http://sp6.edu.pl/index.php/zajecia-dodatkowe

Wykaz konsultacji dla Uczniów i Rodziców http://sp6.edu.pl/images/2022-23/Dokumenty_r%C3%B3%C5%BCne/Konsultacje_2022_23.pdf