INFORMACJA DOTYCZĄCA NAGRÓD W VII POWIATOWYM KONKURSIE INTEGRACYJNYM

Informujemy, że nagrody w VII Powiatowym Integracyjnym Konkursie Literacko - Plastycznym 

są do odebrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 od dnia 22 czerwca 2021r.

Dziękujemy za udział w konkursie