„TYDZIEŃ PRZYJAŹNI”, KTÓRY NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY…

IMAG0573„ To człowiek jest człowiekowi

najbardziej potrzebny do szczęścia”

P. Holbach

 

     Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz kształtowanie jego osobowości. Współdziałanie w grupie rówieśniczej pozwala rozwijać uczucia życzliwości, sympatii i w końcu...

przyjaźni.

 

   Dla każdego człowieka, niezależnie do wieku, ważna jest więź z drugą osobą, dlatego przyjaźń to jedna z najbardziej potrzebnych relacji.

   Ogłoszony w lutym w oddziałach przedszkolnych „Tydzień Przyjaźni”, okazał się doskonałym pomysłem na okazanie sympatii. Zainspirował Zerówkowiczów do przygotowania wielu miłych niespodzianek dla rówieśników.

Dzieci z przejęciem i wielkim zaangażowaniem przygotowywały rysunki, serduszka oraz karteczki z miłymi słowami, które wrzucały do „Skrzynki Życzliwości”.

     „Listy” zostały już dawno rozdane, ale „Tydzień Przyjaźni” trwa nadal bo przyjaźń jest nam potrzebna jak powietrze. Każdego dnia trzeba starać się budować pozytywne relacje i pamiętać słowa Ignacego Krasickiego: „Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela”.

IMAG0570 IMAG0572 IMAG0573 IMAG0576 IMAG0579 IMAG0577 IMAG0578 IMAG0581