Organizacja szkoły w roku szkolnym 2015/2016

logo6

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Godziny pracy szkoły  ...........................................  7 0 0   –  17 00

Godziny pracy świetlicy szkolnej.........................  7 00  –   17 0 0   

Godziny pracy oddziału przedszkolnego.............  7 30-  12 30  lub 13 00  

                                                                                        w dniu odbywania się zajęć religii

                                                                        12 30- 17 00  lub 13 00   -17 30 

                                                                                       w dniu odbywania się zajęć religii

Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godzinie  7 4 5

 Godziny zajęć dydaktycznych w klasach I – VI ...8 0 0   –  15 35      

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Dyrektor szkoły

Anna Zalewska

 

Wicedyrektorzy

Renata Maciejec

Agnieszka Łodyga

 

Kierownik świetlicy szkolnej

Lidia Ładno

 

Pedagog szkolny

Ewa Jurczuk

 

Psycholog szkolny

Magdalena Sędek

 

Język polski

Greta Baltaziuk-Gałązka

Renata Engelbrecht

Marzena Grudzińska

 

Język angielski

Agnieszka Leszczyńska - urlop

Olga Lipińska

Emilia Padzik

Lena Reda

 

Matematyka

Lucyna Blacharska

Agata Cecotka

Wiesława Roguska

 

Historia

Małgorzata Domeradzka

 

Przyroda

Elwira Czyż

Lidia Ładno

Renata Maciejec

 

Plastyka

Małgorzata Domeradzka

Małgorzata Tomkiewicz

 

Muzyka

Małgorzta Domeradzka

Michał Śmigielski

 

Zajęcia komputerowe

Elżbieta Brygoła

Małgorzata Tomkiewicz

 

Zajęcia techniczne

Małgorzata Tomkiewicz

 

Wychowanie fizyczne

Beata Kowalczyk

Sebastian Reczek

Tomasz Rokita

 

Religia 

Ks. Piotr Milewski

Janina Piekut

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Marzanna Barys

Elżbieta Brygoła

Renata Dutkiewicz

Hanna Gorzałka - urlop

Renata Krasnodębska

Agnieszka Kraus

Agnieszka Królak

Agnieszka Książek

Beata Kupiec

Eliza Lalak

Katarzyna Mettel

Dorota Perl

Monika Ufnal

Anna Zalewska

 

Nauczyciele wspomagający klasy integracyjne

Paulina Białoskurska

Sylwia Gugała

Justyna Kalinowska

Mirosława Mariańczyk

Agnieszka Nowak

Bogumiła Wróblewska

 

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych

Anna Pessel

Aneta Syryjczyk

 

Zajęcia specjalistyczne

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Jurczuk

Agnieszka Książek

Agnieszka Łodyga

Dorota Perl

Aneta Syryjczyk

Bogumiła Wróblewska

 

Zajęcia z oligofrenopedagogiem

Beata Kupiec

 

Gimnastyka korekcyjna

Beata Kowalczyk

Eliza Lalak 

 

Muzykoterapia

Iwona Kowalczyk

 

Logopedia

Katarzyna Filipczak-Maślanka

Aneta Wiktorowicz

 

Biblioteka

Beata Sałajczyk - urlop

Bożena Swatko

 

Nauczyciele świetlicy

Lidia Ładno - kierownik świetlicy

Elżbieta Czapska

Jolanta Czyżkowska

Magdalena Kruś-Rowicka

Justyna Sasin

Agata Zychowicz

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

Anna Pyszel - starszy specjalista

Edyta Krypska - główna księgowa

Karolina Nowakowska – starszy referent 

Urszula Abelska - starszy intendent

Marcin Wachnicki - informatyk

Ewa Bakuła - pomoc kuchenna

Agnieszka Górska – pracownik do prac lekkich

Stanisław Górski - konserwator

Małgorzata Kowalczyk – kucharka

Małgorzata Krzyżanowska – pracownik do prac lekkich

Hanna Krzyżanowska- Korzeń – pracownik do prac lekkich

Monika Nowak – pracownik do prac lekkich

Ewa Podgórska – pracownik do prac lekkich

Ryszard Szczęsny - konserwator

Agnieszka Trąbińska - pracownik do prac lekkich

Anna Zając - pracownik do prac lekkich

Barbara Zawadzka - pomoc kuchenna

Bożena Nastaga - pielęgniarka szkolna

 

 KALENDARZ SZKOLNY

 

 1 IX 2015 (wt)  ........................ Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

19 IX 2015 (sob) ………….....……Akcja ,,Sprzątanie świata 2015” odpracowujemy 2.05.2016 (pn.przed 3V) 

14 X 2015 (śr) …………….......…..Dzień Edukacji Narodowej

1 XI 2015 (ndz) …………....……..Wszystkich Świętych

11 XI 2015 (śr) …………...…….Święto Niepodległościowe dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 – 31 XII 2015....................Zimowa przerwa świąteczna 

1 I 2016 (pt) ………………....….. Nowy Rok

6 I 2016 (śr)  …………....……...Święto Trzech Króli dzień wolny od zajęć

1 – 14 II 2016 ........................Ferie zimowe dla woj. mazowieckiego

24 –29  III 2016 ....................Wiosenna przerwa świąteczna

5 IV 2016 (wt)............................Ogólnopolski Sprawdzian dla uczniów klas VI (część I język polski i matematyka, część II język obcy nowożytny) 

3 V 2016 (wt)  ……………...…….3 Maja dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6 V 2016 (pt) …………………......Dzień Patrona Szkoły

26 V 2016 (czw)  ……………..…Boże Ciało dzień wolny od zajęć

4 VI 2016 (sob) ……………..….. Festyn Rodzinny odpracowujemy 27.05.2016 (pt. po Bożym Ciele)

24 VI 2016 (pt).........................Zakończenie roku szkolnego 2015/20

25 VI – 31 VIII 2016 ............Wakacje

 

Tematyka i plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016

 

 

Zadania i formy realizacji

Termin

Kl. 0-III

Kl. IV- VI

Klasowe zebranie organizacyjne, wybór Rad  Klasowych Przypomnienie treści dokumentacji programowej szkoły: Statutu Szkoły, WSO, PSO, regulaminu bezpieczeństwa  itp.

10 IX 2015 (czwartek)

godz.18.00

 

 

15 IX 2015

(wtorek)

godz.17.00

(sala gimn.)

 

Przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym

(stołówka szkolna)

17 IX 2015

(czwartek)

godz.18.00

Zorganizowanie zebrań klasowych połączonych z dniami otwartymi z udziałem wszystkich nauczycieli

Konsultacje indywidualne- przedstawianie informacji o uczniach.

22 X 2015 (czwartek)

godz. 18.00

 

20 X 2015

(wtorek)

godz. 18.00

 

Informowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen za I półrocze oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.

17 XII 2015

(czwartek)

 

15 XII 2015

(wtorek)

 

 

Zebranie ogólne na sali gimnastycznej połączone z pedagogizacją rodziców na temat: „Budowanie właściwych relacji między rówieśnikami

18  II  2016

(czwartek)

godz. 17:00

Konsultacje indywidualne- przedstawianie informacji o uczniach.

24 III 2016

(czwartek)

22 III 2016

(wtorek)

 

Poinformowanie rodziców o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.

19 V 2016

(czwartek)

17 V 2016

(wtorek)

 

     Zapraszamy rodziców na święta i imprezy klasowe i szkolne w szczególności na:

Zabawę Noworoczną (piątek, 8  stycznia 2016)

Dzień Patrona Szkoły (czwartek,  5 maja 2016)

Festyn Rodzinny  (sobota, 4 czerwca 2016)

Turniej o puchar przechodni dyrektora szkoły (czerwiec)

Zakończenie roku szkolnego 2015/16 (piątek, 24 czerwca 2016)

Uroczystości wewnątrzklasowe