WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SU

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego ogłaszają nabór kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Kandydować mogą uczniowie klas IV- VIII. Kandydaci do wyborów zobowiązani są do zebrania minimum 25 podpisów uczniów popierających ich kandydaturę i wykonania plakatów wyborczych.

Plakat powinien zawierać:

- fotografię

- imię i nazwisko

- klasę

- zainteresowania

- plan działań w Samorządzie Uczniowskim (propozycje ciekawych działań, jakie może podjąć w szkole)

Kandydaci przekazują listę z podpisami oraz plakaty wyborcze do opiekunów SU – p. Dajany Kaski, Marzeny Król, Kamili Tarczyńskiej, Agaty Zychowicz do 25 września (poniedziałek).

Wybory odbędą się w dniu 29.09.2023r. (piątek). Każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu.

W załączniku lista na podpisy ----> POBIERZ